Poděkování delegátům sněmu

10. 12. 2013

V neděli v podvečer, na celostátním sněmu TOP09, jsem již po třetí byla zvolena členkou výkonného výboru strany. Děkuji všem, kteří mě v mém snažení podporovali a podporují. A všem delegátům celostátního sněmu slibuji, že i nadále budu rozhodovat podle zdravého rozumu a ne jen podle regionální příslušnosti. Ve prospěch nás všech.
Dovoluji si zveřejnit i nezkrácenou verzi mého kandidátského projevu.

 

Vážení přátelé.

 

Ráda bych se s vámi podělila o jeden svůj zážitek z poslední doby. Je tomu necelý měsíc, kdy jsem v den výročí sametové revoluce vzala svou dceru do Prahy. Co člověku může význam tohoto svátku přiblížit víc, než tiše postát na místě, kde se psaly dějiny našeho národa. Cítit to souznění lidí, kteří se sešli u památníku na Národní třídě. Na vlastní kůži zažít úzkost díky řvoucímu davu anarchistů a všudepřítomných policistů na koních.

Dceři je dnes 13 let. Stejně jako bylo mě v listopadu 1989. Já tehdy díky svým rodičům cítila, že se děje něco velkého. Něco, co mi možná změní život. Byli to oni, kdo utvářeli mou osobnost a mé přesvědčení, že slušnost a čestnost nejsou jen prázdná slova. Uplynulo od té doby už 24 let, ale ony ideály, které do mne mí rodiče vložili, jsem stále nezapomněla a nezapomenu. Dlužím to jim. Dlužím to České republice.

 

Kéž bychom byli schopni onu zkušenost lidí, kteří zažili život v komunistické totalitě nadále předávat dalším generacím jako genetickou informaci.

 

TOP09 musí chránit demokracii v tomto státě. Ve světle událostí posledních měsíců to chápu jako její největší úkol. Ráda bych však připomněla, že boj za demokracii není úkol jen pro velkou politiku. Každý z nás pro demokracii může udělat mnoho svým každodenním životem. Karel Čapek kdysi napsal: „Máme všichni plnou hubu demokracie, ale myslím, že bychom byli ve značných rozpacích, kdybychom měli z večera říci, co jsme toho dne udělali demokratického.
Naše politické ideály nám říkají, co má kdesi nahoře udělat vláda nebo parlament, ale máme celkem slabou představu toho, co máme tady dole dělat my.“ Když jsem stála se svou dcerou na Národní třídě, věděla jsem, že bych panu Čapkovi dokázala říct, co jsem toho dne udělala pro naši demokracii. Nic menšího, než že každým dnem vychovávám dalšího slušného a zodpovědného občana této země.

 

Chci mít jako členka TOP09 pocit, že jsem pro svou dceru stejně pevným morálním vzorem, jako pro mne byli moji rodiče.  Naše strana  se musí dále vyvarovat jakýchkoli excesů, které nás v minulosti v očích občanů i nás samých poškodili. Jakékoliv odklonění od této linie naše snažení vrací zpět.

 

Vážený pane předsedo, vážení hosté, přátelé.

Dovolte mi Vás tímto požádat o vaši podporu mé kandidatury na členku výkonného výboru, o kterou se s plnou svou zodpovědností, již po třetí ucházím.

 

Děkuji

Vladislava Michalová