× Pohněme s tím. Společně!

Naší povinností je šetřit

22. 5. 2012

V současné době se v Pardubicích opět přiostřuje diskuze ohledně městských obvodů. Začíná se objevovat spousta argumentů ať již pro nebo proti. Dokonce některé „venkovské“ obvody vážně uvažují o odtržení od města. Myslím si, že je v této situaci třeba věci správně pojmenovat a definovat společné cíle. Tyto cíle mohou dle mého názoru být následující:

  • Cílem všech občanů města by mělo být zajistit fungující systém samosprávy a státní správy tak, aby uspořené prostředky mohly být využity lepším způsobem nebo případně kompenzovány snížením daňové zátěže. V tomto konkrétním případě se může jednat o daň z nemovitosti.
  • Samotná existence tak zvaných „městských“ obvodů nemá vůbec žádné opodstatnění. Jedná se o zbytečné dublování funkcí magistrátu, nadbytečný počet úředníků a celého aparátu a v některých případech také nekoordinované řízení.
  • Státní správa nemá na obvodech také žádné opodstatnění a jednotlivé funkce mohou být neefektivní a duplicitní nebo mohou vnikat protichůdná usnesení. Toto se například stávalo v případě nedávno zrušených stavebních úřadů.
  • Co se týká samosprávy, jako nejlepší se mi jeví tzv. „Opavský model“, kde jednu část celku tvoří samotné město, a přidružené obce jsou rozděleny do malých samosprávných celků dle katastrálních území. Takovéto celky vzhledem k velikosti fungují velice pružně a efektivně.

Měl jsem možnost se v tomto týdnu účastnit diskuze s občany jednoho „venkovského“ obvodu a zaujalo mě, jak se přítomní se shodli na tom, že chtějí fungující samosprávu, smysluplné investice, snížení daňové zátěže a zachování minimálně stávající úrovně služeb např. dopravní obslužnost. Myslím si, že je povinností všech volených zástupců ať již na magistrátu nebo na obvodech, hledat taková řešení, která tyto požadavky splní. A v neposlední řadě je třeba se řídit zdravým selským rozumem.

Jan Němec
radní a zastupitel za TOP09

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme