Mozaika a Lentilka pomáhají rodinám dětí s autismem

12. 1. 2012

V lednu 2012 začalo občanské sdružení Rodinné Integrační Centrum Mozaika v  Pardubicích nabízet služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem těchto služeb je pomoci rodičům a nejbližším příbuzným dětem lépe porozumět a správně s nimi pracovat.

Právě třídu pro děti s poruchami artistického spektra provozují v pardubickém Dětském rehabilitačním centru Lentilka již od roku 2010. Obě uvedené organizace spolu úzce spolupracují a nový rok zahájili přednáškou pro rodiče na téma „Integrace či speciální školství“, kterou zaštítil poslanec Jiří Skalický (TOP 09 a Starostové). „Jsem rád, že je tu takováto specializovaná pomoc a věřím, že Vám, rodičům, zde získané informace pomůžou v komunikaci se svými dětmi, ale také s úřady a institucemi,“ uvedl.

Pro běžnou společnost je porucha autistického spektra nesrozumitelná, těžko uchopitelná a lidé nevědí, jak se mají k autistickým dětem chovat. „Rodiče často potřebují naše rady. Nejen někteří tatínkové, ale také například prarodiče mají potíže svému milovanému dítěti správně porozumět, neumějí aktuálně vyhodnotit jeho projevy a potřeby, a to je velmi trápí,“ vysvětluje ředitelka Lentilky Gabriela Bělková. „V tom jim můžeme velmi významně pomoci a také pomáháme. Rodičům, jejichž děti k nám do autistické třídy docházejí, prakticky radíme již od vzniku třídy a tato spolupráce již nese své ovoce,“ dodává Gabriela Bělková.

Vznikla tak přirozená poptávka po jakémsi pravidelném poradenství a podpoře. To jim teď nabízíme formou pravidelných přednášek i individuálního poradenství,“ říká Zuzana Vanclová z Rodinného Integračního Centra a dodává: „Proto jsme od ledna 2012 registrovali sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami“. V případě individuálního poradenství to je tak, že sociální pracovník navštěvuje rodinu, která o to projeví zájem, a pomáhá jí nastavit vhodný režim pro dítě, včetně navození správného rozvoje sociálních vztahů. Přednášky pak jsou zaměřeny na další různá témata spojená s problematikou poruch autistického spektra, např. aktuální problematiku se začleněním dětí do předškolních a školních zařízení apod. Na lednové přednášce se např. Irena Tlapáková z odboru školství Krajského úřadu Pardubice zaměřila na téma integrace či inkluze při vzdělávání dětí s postižením a odpovídala na konkrétní dotazy rodičů.

Záštitu nad třídou pro děti s poruchou autistického spektra v Lentilce převzal již v roce 2010 poslanec Jiří Skalický. „Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského psychického vývoje. Jedná se o vývojové postižení známé jako kvalitativní vada komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Žije ve svém vlastním uzavřeném světě a jen někdy se „podívá“ do světa našeho,“ vysvětluje Jiří Skalický. Dodává, že tito lidé pak mají problémy s komunikací, ve vztazích a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

S dětmi s PAS pracuje v Lentilce odborně vyškolený a posílený personál, tedy speciální pedagog, pedagog, zdravotní sestra a asistent pedagoga, a to podle speciálních výukových programů a metod strukturovaného učení a aplikované behaviorální terapie. S centrem spolupracuje krajská koordinátorka pro autismus Markéta Jirásková ze Speciálně pedagogického centra při ZŠ a PŠ Svítání Pardubice a supervizi zajišťuje Alena Valáková z APLY Praha.

Zdenka Hanyšová Celá

12. 1. 2012