Moravská Třebová: Uplynulé volební období očima TOP 09

4. 9. 2014

Mezi tři základní priority, se kterými TOP 09 vstupovala do voleb v roce 2010, patřilo zejména zdravé finanční hospodaření města, zajištění transparentnosti výběrových řízení a trvalé zlepšování životních podmínek občanů našeho města.

Zdravé finanční hospodaření

Přestože jsme toto volební období působili v roli opozice, mohli jsme díky našemu zastoupení ve finančním výboru zastupitelstva města aktivně působit na udržení zdravého finančního hospodaření města a k nárůstu dluhového zatížení města došlo pouze díky výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod.

Zdravé finanční hospodaření však také znamená, a je to stejné jako v každé rodině, že máme dostatek peněz na financování provozu a dalších aktivit.

Je zásluhou právě vládní TOP 09 že stát nyní posílá obcím více finančních prostředků díky tzv. mechanizmu rozpočtového určení daní. V případě našeho města se jedná o částku cca 8,5 mil Kč.

Díky těmto prostředků v rozpočtu navíc tak mohlo město v roce 2013 financovat například investiční akce Cestu od renesance k baroku, opravu zimního stadionu, digitalizaci městského kina a modernizaci našich škol. Nebo také mohlo vybudovat až 10 km chodníků na zlepšení podmínek nás občanů.

V roce 2014 pak z těchto peněz mohou být hrazeny náklady třeba na volnočasový areál Knížecí louka, stezku pro chodce do Boršova a Zimní stadion nebo jiné aktivity města.

Každopádně je potřeba opakovaně sdělit, že bez změny způsobu rozdělení celostátních daní od státu na obce by naše město nemohlo řadu realizovaných aktivit uskutečnit, protože by na ně prostě nemělo peníze.

Transparentních výběrová řízení

V rámci této naší priority jsme hned na jaře 2011 podali vlastní návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek se základní zásadou zveřejňování celého průběhu zadávání veřejných zakázek na webových stránkách města od oznámení o zahájení soutěže až po vyhlášení vítěze včetně zveřejnění smluv. Vedení města však náš návrh neakceptovalo.

Z tohoto pohledu tedy stále nemůžeme hovořit o úplné transparentnosti veřejných zakázek, protože ani členové zastupitelstva města nemají přehled o všech smlouvách, které schválí rada města v rámci svých kompetencí, coby výkonný orgán zastupitelstva města.

Jako negativní příklad této netransparentnosti mohu uvést skutečnost, že pouze díky aktivitě členů TOP 09 ve finančním výboru mohlo zastupitelstvo zamítnout návrh vedení města na navýšení finančních prostředků pro správce stavby kanalizace ve výši cca 1,7 mil Kč, který byl v rozporu se základní smlouvou.

O tom, co se za tyto peníze dá ve městě pořídit, si každý občan může udělat obrázek sám.

Trvalé zlepšování životních podmínek občanů

V této oblasti je stále co zlepšovat. Investiční aktivity v uplynulém období byly totiž zaměřeny zejména na výstavbu kanalizace a s tím souvisejících akcí. Z vlastních zkušeností občanů dotčených touto výstavbou je nutno konstatovat, že o zlepšování životních podmínek nešlo vůbec hovořit, spíše naopak a že v tomto ohledu je nezbytné v dalším období hodně napravovat.

Jako zástupci za volební stranu TOP 09 nechceme a ani nebudeme voličům slibovat nesplnitelné. Naši kandidáti jsou připraveni přijmout závazky vyplývající z výsledku voleb a již nyní můžeme deklarovat odpovědné nakládání s městským rozpočtem a průhledné financování potřeb celého města.

Ing. Miloš Mička, člen zastupitelstva města za stranu TOP 09

Kandidátku TOP 09 do zastupitelstva města Moravská Třebová naleznete zde.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme