Mladí chtějí žít dobře - ne celý život platit dluhy svých rodičů

13. 5. 2010

Téměř dva týdny již navštěvujete města i vesnice v Pardubickém kraji a hovoříte s lidmi na ulicích. Cítíte se v této roli dobře? Jak na vaši kampaň lidé reagují?


Zatím celou kampaň hodnotím kladně, není to pro mne totiž nic nového. V minulosti jsem absolvoval již čtyři nebo pět kontaktních kampaní. Letos mě lidé zatím spíše příjemně překvapují, reagují totiž ve většině případů pozitivně. Zatím se mi stalo pouze dvakrát, že byli opravdu nepříjemní. Je ale vidět, že o volby mají zájem a volit půjdou. Fakt, že občané mají chuť jít k volbám, je sám o sobě povzbudivý. Někteří z nich to totiž opravdu nemají lehké...


Dnes jste hovořil se spoustou mladých lidí. Strana TOP 09 se těší velké popularitě právě u studentů a občanů ve věku mezi dvaceti a třiceti lety. Jak ukázaly výsledky studentských voleb, které přes zákaz zveřejnil brněnský učitel, má TOP 09 i sympatie středoškoláků. Čím je to podle vás způsobeno?


Z toho, jak o celé věci referují sdělovací prostředky, vyplývá, že se mladí lidé dívají na svou budoucnost velmi realisticky. Uvědomují si, že až po absolvování školy vstoupí do pracovního života, bude je čekat ještě poměrně dlouhá cesta k tomu, aby vůbec dosáhli na důchod. Situace ve finanční oblasti je natolik vážná, že pokud nezačneme šetřit a o budoucnosti nebudeme hovořit zodpovědně, můžeme skončit jako v Řecku. To si mladí lidé uvědomují. Jsou totiž vzdělaní, uvědomělí a zcestovalí. Znají svět, minimálně jeden světový jazyk. Mají ve světě kamarády - mají rozhled. Chtějí žít dobře - ne celý život platit dluhy, které nadělali jejich rodiče.


Jste bývalý aktivní člen KDU - ČSL. Prozraďte voličům, co dobrého si TOP 09 od lidovců odnáší a v čem je naopak jiná?


Obě strany stojí na podobném základě - ctí principy vycházející z křesťanské etiky a morálky. Od toho se odvíjí i politický styl, který mi byl na KDU - ČSL vždy sympatický. To, co mi na lidovcích naopak vadilo, bylo tíhnutí k levicovému populismu. Třeba v momentě, kdy část poslanců KDU- ČSL podpořila zrušení poplatků u lékaře, jsem ve straně necítil, že se chová odpovědně. Už pro mne nebyla politicky přitažlivá. Kdybychom touto cestou šli dál, vedla by stejně jako v případě levicových politických stran ke krachu.
Když Miroslav Kalousek založil TOP 09 a vytyčil směr, kterým se bude ubírat, přivítal jsem to. Program strany TOP 09, který tolik pobuřuje levici a naopak vzbuzuje sympatie mladých lidí, je důvod, proč se mi TOP 09 líbí, důvod, proč jsem do ní vstoupil.