Jiří Skalický: Pardubický kraj je regionem s tradicí obranného průmyslu

Musíme zvyšovat bezpečnost a obranyschopnost státu

29. 2. 2016

Výroba munice a dalšího materiálu v oblasti obranného průmyslu stavěla Československo vždy na přední pozice mezinárodního žebříčku. Velký podíl na tom měly i firmy z východních Čech. A tradice tu přežívá dodnes. Díky celé řadě společností se také výroba munice v Pardubickém kraji v minulých letech znovu dostala na vrchol. Důsledkem je nejenom zvýšení produkce, ale také zvyšování zaměstnanosti a ve finále i kvality života na východě Čech. Nicméně podpora českého státu je nezbytná.

„Zejména v dnešní době jsem přesvědčen, že je nezbytné zvyšovat bezpečnost a obranyschopnost státu. Velký podíl na tom mají také firmy, které se zabývají výrobou munice, které tu měly vždy tradici a kterým je potřeba věnovat určitou pozornost,“ říká poslanec a člen Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PharmDr. Jiří Skalický, Ph. D. (TOP 09). Právě pod jeho záštitou se ve sněmovně konal i seminář, který měl za úkol najít pravidla nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami.

VÝBUŠNÝ SEMINÁŘ

Impulsem ke svolání byly nejen události ve Vrběticích, ale i fakt, že především v terminologii a legislativě řešící problematiku nakládání se střelivem a výbušninami je mnoho nejasností. „Seminář zcela určitě splnil svůj smysl tím, že se sešly všechny tři strany - státní správa, poslanci i firmy z obranného průmyslu a že tu byly v plné nahotě pojmenovány problémy a nesoulad mezi dvěma zákony týkajícími se této oblasti. Je nutná úprava legislativy, je nutné vyjasnit si názvy a názvosloví i technické parametry správného skladování apod. Jako zástupce obranného průmyslu jsem rád, že se problematika konečně řeší a chci poděkovat poslancům Skalickému a Kádnerovi, že seminář uspořádali,“ komentoval tehdy seminář viceprezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) a předseda Správní rady Poličských strojíren Jaroslav Trávníček.

TRADICE V PARDUBICKÉM KRAJI

Poličské strojírny jsou jednou z mnoha firem zabývajících se výrobou munice. Spolu se společnostmi Explosia a.s. a Vojenským technickým ústavem s.p. (Slavičín) jsou nositeli pokroku v zabezpečení vývoje a výroby munice. Dokonce se mluví o tom, že pokud by tyto firmy ukončily svou činnost, bylo nereálné tradici výroby těchto komodit v podmínkách celé České republiky obnovit. „Československo ve druhé polovině minulého století patřilo k nejvýznamnějším světovým producentům zbraní a munice. Na Slovensku byla soustředěna především výroba zbraňových systémů, na území dnešní České republiky se vyráběly ruční zbraně, letecká a automobilní technika a munice jako nutnost obranyschopnosti státu. I přes pokles poptávky v 90. letech se v Pardubickém kraji podařilo tradici výroby a znalosti udržet,“ podotkl poslanec Jiří Skalický.
Řekne-li se Pardubice a Explosia, každému se okamžitě vybaví semtex. Jenže společnost Explosia a.s. je víc. Je jediným tradičním výrobcem střelivin a trhavin v České republice. Má vlastní vývojová pracoviště a dostatečné výrobní kapacity pro výrobu různých druhů a typů prachů, nábojek i tuhých pohonných hmot.
Obdobnou tradici jako Explosia Pardubice mají i strojírny v Poličce, kdy obě firmy byly založeny jako muniční továrny již v roce 1920. V současné době Poličské strojírny mimo civilního programu disponují vývojovými a výrobními kapacitami pro výrobu nejen komponent, ale i velkorážové munice jako celku.
Výše uvedené firmy doplňuje výzkumný ústav ve Slavičíně jako nezávislý technický garant. „Jsem velmi rád, že se podařilo pod jednu střechu ‚dostat‘ významné společnosti v daném oboru. Cílem není jen obnova klasické výroby velkorážové munice, ale i zabezpečení výroby sofistikované munice ve spolupráci s významnými světovými dodavateli. Uvedené kroky jsou realizovány také v kontextu s usnesením vlády ČR z roku 2013, kdy zabezpečování munice patří mezi podstatné oblasti bezpečnostních zájmů ČR,“ dodal viceprezident AOBP Trávníček.

Krajské listy

Štítky