Jaký budou mít Pardubice nový územní plán?

26. 8. 2014

V poslední době se v zastupitelstvu a v politických kruzích vášnivě diskutuje o připravovaném územním plánu, jeho koncepci a důsledcích pro město Pardubice. Občané si postupně také začínají uvědomovat důležitost tohoto strategického dokumentu, který ovlivní rozvoj našeho města minimálně na příštích deset let.

 

Současný návrh územního plánu však bohužel s rozvojem města moc nepočítá a jeho koncepce je spíše konzervativní než rozvojová. Je s podivem, že nový územní plán má méně rozvojových ploch než ten starý. Odbor hlavního architekta se neustále odvolává na platnou legislativu, demografické a další studie. A jak to tedy opravdu s územním plánováním je? Potřebujeme vůbec nějaký územní plán? Dovolte mi tedy krátkou exkurzi do historie.

 

Přestože v období první republiky vznikla spousta výjimečných staveb a urbanistických celků, které jsou vysoce ceněny a jejichž hodnota je nesporná, neměla tato nic společného s územním plánováním. První zákon o územním plánování byl totiž vydán formou vládního nařízení až v roce 1940, kdy byla protektorátní vládou zřízena plánovací komise pro Prahu a okolí. Definitivní konec svobodnému rozvoji však přišel v roce 1949 vydáním zákona o územním plánování a výstavbě obcí. V kontextu té doby to bylo pochopitelné. Nebylo přeci možné, aby si na svém pozemku stavěl každý, co chtěl, a obecně se prosazovala teorie, že o zdroje (a to jsou i pozemky) je třeba se dělit.

 

Mám pocit, že tyto myšlenky bohužel zůstaly i v současné zákonné úpravě (a nejen tam), kde je na developera pohlíženo jako na podezřelou existenci s nekalými úmysly, kterou je potřeba podrobit náležité kontrole a dohledu. Místo toho, abychom vytvářeli podmínky pro rozvoj a rovnou soutěž, tvoříme umělé bariéry, které nás znevýhodňují a zavdávají prostor pro korupci a klientelizmus.

 

Jsem si plně vědom, že na komunální úrovni nemáme možnost ovlivnit zákonné normy této republiky, ale je naší povinností se v rámci platné legislativy snažit o maximální možný rozvoj tohoto města, a to zejména tím, že budeme aktivně vstupovat do procesu územního plánovaní a koukat úředníkům pod prsty. Proto vítám svolání mimořádného zastupitelstva k tomuto tématu, kde jsem se pokusil tyto myšlenky tlumočit a prosadit posunutí schválení pořízení nového územního plánu tak, aby o něm rozhodovalo nové zastupitelstvo – a to po pořádné diskuzi, kde budou vzaty v potaz všechny argumenty a zejména zdravý rozum.

Jan Němec Lídr TOP 09 Pardubice

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme