Doprava a školství, dvě velká témata pro Slatiňany

9. 2. 2015

Jiří Skalický se setkal se starostou města Ivanem Jeníkem. Na začátku jednání se lehce dotkli tématu zdejšího hřebčína starokladrubských vraníků i zámku, ve kterém sídlí hippologické muzeum. To vzniklo už v padesátých letech minulého století a je unikátní expozicí anatomie i historie koní. „Tohle téma bylo řekněme společenskou částí jednání s panem starostou. Pak už jsme řešili daleko závažnější problémy. Zejména se jednalo o dopravu a tolik potřebný obchvat města,“ řekl poslanec Jiří Skalický. Ředitelství silnic a dálnic ČR v současné době buduje obchvat Chrudimi, na nějž by měla navázat druhá etapa stavby – obchvat Slatiňan. Ten by z města vyvedl všechnu tranzitní dopravu a občanům Slatiňan výrazně ulevil. „Ředitelství silnic a dálnic vykupuje pozemky potřebné pro tuto stavbu, teď je přibližně v polovině,“ prozradil starosta Slatiňan Ivan Jeník. Téma výkupu pozemků poslance Skalického aktuálně zajímá. Především v souvislosti s rychlostní komunikací R35 se totiž ukazuje, že současná pravidla výkupu jsou chaotická a nejasná. „Bývalý ministr dopravy Prachař si do novely zákona prosadil, že cena pozemku může být až šestnáctinásobkem jeho ceny a že sám ministr bude rozhodovat o tom, zda a komu tento šestnáctinásobek přizná. Brzdí to výkupy pozemků a přípravu staveb, proto budu s kolegy usilovat o novelu tohoto zákona,“ dodal Jiří Skalický.

Druhým závažným tématem bylo školství, respektive státní příspěvky na žáky základních škol. Především střední obce s počtem obyvatel od dvou do pěti tisíc doplácejí na změnu zákona. Obce, jejichž děti dojíždějí do Slatiňan do školy, by měly městu převést dotace od ministerstva školství, některé z nich to ale nedělají. „Ve starém zákoně bylo uvedeno, že obce musí přispívat obci, kam dítě chodí do školy. Novela zákona ale slovo „musí“ nahradila formulací „po dohodě mohou“ a tak nemáme možnost, jak dotace získat,“ vysvětluje starosta města Ivan Jeník. Nejen Slatiňany, ale i další obce, kterých se tento problém týká, nyní budou vyvíjet iniciativu k úpravě školského zákona. Poslanec Jiří Skalický přislíbil, že tuto problematiku projedná s kolegy ve školském výboru sněmovny a pokusí se zprostředkovat schůzku s ministrem školství.

Štítky
Osobnosti: Jiří Skalický