Česká Třebová vyhání kamiony

16. 5. 2016

Česká Třebová - Zákaz vjezdu! Nákladní vozidla a nákladní soupravy s povolenou hmotností nad 12 tun už nebudou moci mezi Českou Třebovou a Litomyšlí jezdit po silničkách vedoucích přes Němčice a také Pazuchu. Města využila své možnosti a tyto kolosy pošlou na trasu přes Opatov. Hříšníky hodlá Česká Třebová pokutovat.

"

„Starostu Litomyšle jsem upozornil, že od 1. ledna je možné na silnicích druhých a třetích tříd osadit zákazové značky. Akci jsme připravili a obě města požádala o stanovení značení. Značky se připravují a stejně tak vyhláška," rekapituluje události českotřebovský starosta Jaroslav Zedník.

1000. Tolik a ještě víc Českou Třebovou denně projede automobilů. Město plánuje sérii bezpečnostních opatření: modernizaci chodníků, veřejného osvětlení i přechodů pro chodce.

K požadavku měst se vyjádřila krajská policie. „Neslaně – nemastně". Tranzitní nákladní dopravu podle ní lze na silnicích II. a III. tříd zakázat nebo omezit, je-li možné využít jinou vhodnou trasu, v tomto případě silnice I/35, I/43 a I/14. Trasu policie považuje za vhodnější především s ohledem na to, že dosud kamiony jezdily okolo zámku v Litomyšli. Zároveň ale podle policie není osazení navrženého značení nezbytně nutné…

Podle Jaroslava Zedníka zákazovým značkám už nic nestojí v cestě. „Dosud jsme s dopravci mohli jen jednat, aby tamtudy nejezdili. Dopravci to sice řekli svým řidičům, ale někteří to ignorují. Na trase jsem v těchto dnech jel a zase jsem tam potkal dva kamiony," těší se na změnu Zedník. Považuje ji za restriktivní krok, který si chce město pohlídat. „Postavíme tam městskou policii a budeme pokutovat," nastínil starosta. K jakému datu začne vyhláška platit, zatím nebylo stanoveno. Podle litomyšlského starosty Radomila Kašpara by dopravní značky mohly provoz ve městě regulovat už na začátku letních prázdnin.

Zhoršení vztahů se společností Metrans, která v České Třebové vybudovala kontejnerové překladiště, se Jaroslav Zedník neobává. „Pan Samek je o našich krocích informovaný, sám bojoval za to, aby kamiony jezdily přes Svitavy," nebojí se reakce významného investora starosta. A ředitel Metransu Jiří Samek mu dává za pravdu. Všem dopravním společnostem zapojeným do jejich systému dal Metrans pokyn, aby dotčenou silnici II. třídy nepoužívaly. „Naše vozidla jsou označena číslem, a tudíž i lehce zkontrolovatelná. A pokud by výjimečně tuto komunikaci řidiči použili, vyvodili bychom příslušné sankce. Nemůžeme za to, že tuto komunikaci – nejkratší z Pardubic do České Třebové a dalších míst – využívají jiní dopravci, a to včetně konkurence v kontejnerových přepravách," uvedl pro Deník Jiří Samek.

Napište nám svůj názor! Žijete u silnice, kterou se valí kamiony a šasi naložené kontejnery? Jak vám ovlivňují život, omezují vás? Pište do diskuze pod článkem a na Facebook Orlického deníku.

V diskuzích se objevují výtky, že Metrans do České Třebové a okolí přivedl nákladní dopravu, a s pozitivními dopady to není tak „slavné". „Samozřejmě když jsme začínali, měli jsme každý nějaké představy. Přineslo to nějaké negativní dopady, ale já vidím ta pozitiva. Nebýt Metransu, tři sta lidí v uzlové stanici nemuselo mít práci," reaguje na to Jaroslav Zedník.

Česká Třebová už v roce 2014 vydala vyhlášku, která upravuje provoz nákladních vozidel s délkou nad deset metrů (s výjimkou autobusů) na některých pozemních komunikacích. Zákazové značky se tehdy objevily na příjezdu do města od Litomyšle v ulicích Matyášova a Sadová a dále v ulici Semanínská. „Vlivem zvýšeného provozu dochází ke kolizním situacím, čímž vzniká ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o silniční dopravu na kontejnerové překladiště firmy Metrans v České Třebové. Veškerá doprava bude probíhat dle původně navrženého dopravního řešení, a to pouze od silnice I/14 a dále pod mosty na silnici III/35847," zdůvodnilo opatření město.

Příjezd k Metransu po silnici III/35847 u Korada má navíc zlepšit plánované zobousměrnění provozu pod mosty, na němž by se mělo začít pracovat v červnu.

Plány v okolí MetransuČeská Třebová – Podle starosty Jaroslava Zedníka by se v červnu mělo začít pracovat na zobousměrnění provozu pro nákladní dopravu pod mosty u Korada.
- Silnice spojuje I/14 s překladištěm Metrans. Aby v úseku proti sobě projely dva kamiony, bude nutné snížit úroveň vozovky zhruba o sedmdesát centimetrů a zatrubnit Semanínský potok.
- Metrans chce zdvojnásobit železniční kontejnerové překladiště. Do průmyslové zóny míří i další firmy. Také proto bude letos město investovat miliony korun do nové komunikace v průmyslové zóně.

Otázky pro …
Jiřího Samka, ředitele Metrans

Kolik kamionů/šasi denně do překladiště přijíždí/odjíždí a jaký je objem železniční dopravy? Můžete prosím alespoň stručně nastínit další rozvoj překladiště?
„Překladiště provádí z více jak 85% překlad kontejnerů železnice – železnice. Stávající přepravy po silnici už se nebudou zásadně zvyšovat a další rozvoj překladiště vidíme s ohledem na potřebu odstavování vlaků z důvodů výluk a nutnosti odstavovat vlaky z důvodu přednosti pro osobní dopravu.
Předpokládalo se, že šest vlaků dorazí z jednoho směru a následně budou kontejnery přeloženy přímo na jednotlivé vlaky, a ty po šesti hodinách odjedou. A obdobně za dalších dvanáct hodin se podobná operace měla uskutečnit z druhého směru. Toto však dnes není možné, protože vlaky nepřijíždí podle jízdního řádu a jsou odstavovány na trasách z důvodu stavebních prací, a tak je nutno jednotlivé kontejnery na vlacích skládat a konsolidovat následně, jak postupně neplánovaně přijíždí. Tímto vznikla potřeba na zdvojnásobení kapacity překládky. I když ani objem čistě v železničních přepravách se nezvýší, ale zabrání se zácpám. Dále pak bychom chtěli zprovoznit depo kolejových vozidel a opravnu lokomotiv a vagonů a řídicí centrum pro řízení vlaků v Evropě." "

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme