“Ano sjednocování nemocnic, ne aktuálnímu plánu,” říkají zástupci TOP 09

7. 8. 2013

Pět nemocnic v Pardubickém kraji dlouhodobě hospodaří s finanční ztrátou. V radě kraje proto vznikl plán na sjednocení těchto nemocnic do jednoho zdravotnického zařízení se společným managementem, který by měl pomoci zabezpečit efektivnější hospodaření. Dalšími důvody spojení má být mimo jiné vytvoření výhodnější pozice pro vyjednávání a možnost získání nižších cen při nákupu zdravotnického vybavení. Sjednocování je nyní v radě kraje na úrovně návrhu. TOP 09 souhlasí s procesem restrukturalizace, nelíbí se jí ovšem současná podoba návrhu a především to, že se začíná od spojení právního, nikoli praktického. Spojení pod jedno IČO by podle zástupců strany měl být až poslední krok, nikoli ten první. V návrhu také chyběla konkrétní kalkulace očekávaných výnosů či organizační struktura, což jsou pro tak rozsáhnlou akci poměrně zásadní dokumenty. TOP 09 navrhla začít dělat všechny restrukturalizační kroky, které je možné za stávajících podmínek uskutečnit - např. restrukturalizace lůžkové péče, společná personální a mzdová politika či společné vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.
K problematice se podrobněji vyjádřila místopředsedkyně krajské organizace TOP 09 Vladislava Michalová, která se sama řadu let ve zdravotnickém prostředí pohybuje a je přesedkyní krajské stranické zdravotnické komise.
Co je podle Vás špatně na současném stavu krajského zdravotnictví?
Na špatném stavu zdravotnictví se dozajista podepsaly minulé krajské vlády, když zcela nekoncepčně stavěly jednotlivá zdravotnická zařízení v kraji do role konkurentů či dotovaly hrazení regulačních poplatků. Od roku 2007 nemocnice hospodaří se ztrátou. Vzniklé ztráty byly řešeny snížením základního kapitálu společnosti. Nemocnice mají sklon k pozdnímu placení závazků, finanční prostředky od kraje jsou používány na záplatování děr, nikoliv na investice. Zdravotnickým zařízením dnes reálně hrozí insolvence, budeme-li dál k řešení situace přezíraví.
Tento stav systému zdravotnické péče v kraji je neudržitelný. Na krajském zdravotním výboru jsem prezentovala, že TOP 09 má veliký zájem na tom, aby byla našim občanům poskytovaná především kvalifikovaná péče. Dobře si také si uvědomujeme, že nemocnice patří k největším zaměstnavatelům v kraji a jejich zaměstnanci si zaslouží mít jistotu.
Pardubický kraj se musí chovat jako majitel všech zařízení. Nemocnice by neměli řídit politici, ale měl by se vytvořit model, kde budou v čele stát odborníci, kteří budou přímo zodpovědní za hospodářské výsledky. Zde je nutno se oprostit od lokálního patriotismu a dát možnost lidem ekonomicky a manažersky zdatným.
Ale nemůžeme souhlasit s plánovaným způsobem centralizace - zejména s tím, že se začíná od nejsložitějšího, a to sjednocení pod jedno IČO. Souhlasíme tedy s myšlenkou, ale ne s postupem. Představenstvo by si mělo tento záměr nejdříve ověřit na pilotním projektu v Pardubické krajské nemocnici. Zde by měli udělat restrukturalizační projekt a teprve potom sjednocovat s ostatními. Nejdříve sjednotit a restrukturalizovat vše, co lze ve stávajícíchpodmínkách nemocnic, a teprve potom sjednotit statutárně. Samozřejmě v současné době vyvstává otázka, zda sjednocení pod jedno IČO nemá jen svým způsobem sloužit k rozmělnění dluhů Pardubické nemocnice mezi ostatní subjekty…
Jaký bude mít sjednocování konkrétní dopad na chod zdravotnických zařízení?
Na tuto otázku je těžké odpovědět. Předložený materiál restrukturalizace neobsahuje zcela zásadní materiál - organizační strukturu. Nelze tedy předpokládat, jaké změny nastanou na straně personální. Jinak myslím, že plánované přeskupení oborů nebude mít dopad na dostupnost akutní péče.
Kde jsou podle Vás v současné struktuře krajského zdravotnictví zásadní mezery?
Je to absence dlouhodobé strategie, která se samozřejmě těžko tvoří. Mění-li se ředitelé nemocnic, mění se bohužel podle blízkosti k aktuální vládní koalici, nikoli podle erudovanosti v oboru. Možná se to nyní změní, v což chci doufat.
Mezi nedostatky se řadí také to, že neexistuje koordinované vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, či již zmiňované vzájemné konkurenční postavení nemocnic.
Při převodu na akciové společnosti se v minulosti zvětšily účetní ztráty i vlivem odpisu již jednou odepsaného majetku.
Co Vám nejvíce vadí na aktuálním plánu sjednocování?
Bojím se velkých rizik, která vyplývají z rychlého a živelného sjednocování. Sjednocování pod jedno IČO již od 1. 1. 2014 zaměstná celý management takovým způsobem, že vše ostatní, neméně důležité, se dostane mimo jejich zájem. Je tu stále mnoho otázek, na které neznáme odpověď. Existuje jasně odůvodnitelná prospěšnost realizace tohoto projektu? Proč největší pardubická krajská nemocnice stále ještě není akreditovaným zařízením? Nebo jak se vypořádat se Zákoníkem práce a směrnicí Evropské unie, které od nového roku stanoví týdenní pracovní dobu na 48 hodin včetně přesčasů, versus nedostatek lékařů?

Kontakt: Lucie Mičková asistentka pro komunikaci s veřejností TOP 09 Pardubický kraj +420 774 869 620 lucie.mickova@pce.top09.cz www.top09.cz