Rok nového vedení města Vysokého Mýta: Bez vize a tahu na branku

23. 11. 2015

Čtyři roky budou v Mýtě plné práce a aktivit. Tak zní jeden z titulků článků Orlického Deníku z počátku letošního roku.

Spousta práce se opravdu děje. Radnice podporuje dobrovolné hasiče, v rámci svých omezených možností se snaží o urychlení výstavby R35, podporuje kulturu a sport, zachovány zůstávají střední školy, rozšiřuje se nabídka zdravotnických služeb, zdokonalován je systém třídění odpadu a v neposlední řadě je řádně pečováno o městskou zeleň.

Na základě veřejné diskuse je vidět snaha aktualizovat plán významných investičních akcí, podporovány jsou (zejména velké) firmy, je patrná snaha o přípravu a výstavbu technické infrastruktury v rozvojových plochách, konečně stavíme kousek cyklostezky,…

Většina výše zmíněných záležitostí však více či méně běží setrvačností, případně nevyžaduje dramatických rozhodnutí.

  • Chybí představa, čeho chceme v dlouhodobém horizontu dosáhnout

  • Nevyužíváme potenciál investičního rozvoje

  • Stojíme na místě ve vztahu ke zvýšení bezpečnosti ve městě

  • Rezervy jsou i v transparentnosti

  • Je třeba konečně naplnit usnesení Zastupitelstva města 129/14 a pomoci našemu klíčovému zaměstnavateli v nalezení vhodné lokality pro výstavbu testovací dráhy

Drhne „otvírání“ radnice a aktualizace Strategického plánu rozvoje města. Stejně tak péče o majetek města s důrazem na jeho hospodárné užívání, údržbu a opravy. Neproběhlo personální a materiální posílení Městské policie, ani aktualizace plánu prevence kriminality a jeho uskutečňování v praxi. Nebyla zpracována studie dopravy ve Vysokém Mýtě jako podklad pro další rozvoj (auta, cyklisté, chodci). Nebudujeme volně přístupná sportoviště ve městě, včetně dětských hřišť. „Usnula“ realizace Akčního plánu, který má být jedním z hlavních výstupů strategického plánování. Nebyl zpracován nový komunitní plán sociálních služeb,…

Tolik k (ne)plnění Programového prohlášení Rady města.

Ve vztahu k plnění volebního programu TOP 09 cítím největší rezervu v problematice zvýšení bezpečnosti města, otevřenosti, ale zejména k rozvoji města a jeho přidružených obcí! Systém evropských dotací, jakožto socialistický způsob přerozdělování sice nemusím, leč chápu jej jako štědrý příspěvek ze strany našich západoevropských partnerů k přiblížení se na jejich hospodářskou úroveň. Tady vidím největší kámen úrazu. Není totiž na co čekat. Aktuální rozpočtové období končí v roce 2020. Tehdy pravděpodobně přestaneme být čistým příjemcem z unijních zdrojů.

Stávající vedení radnice tak vnímám jakožto kompetentní, avšak s ohledem k výše zmíněným skutečnostem s dramatickými rezervami zejména ve vztahu k investičnímu rozvoji. Ostatně i některé aktuálně realizované investiční akce neprobíhají úplně hladce. Jestliže vybíráme realizační firmy dle §78, odst.1b, Zákona o veřejných zakázkách, nemůžeme soutěžit na cenu současně i projekty a stavební dozor. Má to totiž negativní vliv na kvalitu a vícepráce.

Maximalizace přípravy investic byla koneckonců jedním z hlavních důvodů našeho (TOP 09) lpění na dvou uvolněných místostarostech, přičemž námi navrhovaný Martin Krejza v minulosti jednoznačně prokázal, že má vizi a „umí“. U partnerů s vyšším koaličním potenciálem neprošel, přičemž o důvodech nechci spekulovat. Komentář Martina Krejzy k tématu v článku ZDE.

Krátce k opozici. Špinění názorových oponentů (těžko mohla za uplynulý rok proběhnout významná investice, když žádnou nepřipravil,…), fantasmagorie (podjezd u ZUŠ), demagogie a lži („v minulosti každý občan měl k dispozici všechny informace“, kauza billboard,…) z úst jejího lídra již, bohužel, nepřekvapí… Novinkou jsou nepodložená trestní oznámení. Nakolik to prospívá rozvoji města nechť posoudí laskavý čtenář sám.

Svůj volební program se ve Vysokém Mýtě TOP 09 snaží prosazovat prostřednictvím zástupkyně v Radě města a členů poradních orgánů rady a zastupitelstva – komisí a výborů. Mj. jsme zorganizovali setkání s exstarostou Semil Janem Farským, který má velmi pozitivní zkušenosti s „otvíráním“ radnice, uspořádali seminář s poradcem pro otevřenost veřejné správy Oldřichem Kužílkem na téma (ne)souladu Vysokomýtského zpravodaje s novelou tiskového zákona apod.

Miloš Fogl

Předseda MO TOP 09 Vysoké Mýto

Související odkazy:

Web města Vysokého Mýta: Programové prohlášení Rady města

TOP 09 Vysoké Mýto: Volební program 2014

Orlický Deník: Inventura po roce

Web města Vysokého Mýta: Usnesení Zastupitelstva města 129/14

Orlický Deník: Ustavující zastupitelstvo

Štítky
Osobnosti: Miloš Fogl
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme