× Pohněme s tím. Společně!

Volební program pro volby do městského zastupitelstva 2014 TOP 09 Vysoké Mýto

Víme, kam jdeme. Pojďte s námi.

28. 9. 2014

Víme, kam jdeme. Pojďte s námi.

 

Máme rádi své město. Chceme, aby se v něm dobře žilo nám všem.

Chceme navázat na vše dobré, co v našem městě bylo a je.

 

Podporujeme obyvatele všech věkových kategorií, zveme ženy i muže od juniorů po seniory ke spolupráci, do veřejného života, do dění ve městě. Nabízíme demokracii, slušnost a toleranci.

Výhodou volby TOP 09 proti účelově založeným hnutím je možnost přímého přenosu potřeb města přímo až do Parlamentu ČR. 

 

  1. Rozvoj města a přidružených obcí

Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje města a přidružených obcí. Příprava kvalitních, smysluplných projektů. Náprava podfinancování oprav. Podstatné zlepšení údržby chodníků zeleně a budov. Vybudování relaxačních zón – parků s veřejnými grily, šachovými stolky, herními a cvičebními prvky. Smysluplná a profesionální údržba a využití stávajících objektů a budování nových s ohledem na vzájemné vztahy a souvislosti. Respekt k názorům občanů a odborníků. Monitoring životního prostředí.

  1. Otevřená radnice, hospodaření

Město je tu pro občana, ne občan pro město. Důsledné dodržování právního řádu. Dostupnější, průkaznější a jednodušší možnost získávání informací o činnosti vedení města a o tom, co se ve městě a okolí děje, i co se chystá. Vnímavější naslouchání občanům. Přesun veřejných zasedání zastupitelstva do větších a k veřejnosti přívětivějších prostor. Uvedení pravidel vydávání Vysokomýtského zpravodaje do souladu s Tiskovým zákonem. Doplnění poradních orgánů rady města tak, aby výbory a komise byly složené především z odborníků na danou oblast. Respekt k jejich závěrům a doporučením. Průhledná výběrová řízení. Nezávislý audit hospodaření za uplynulé období. Zlepšení politické kultury ve městě. Vzájemná tolerance, úcta a slušnost.

  1. Bezpečnější město

Bezpečné město – ulice, silnice, parky, domy, byty, dodržování nočního klidu. Větší podpora Sboru dobrovolných hasičů. Personální a materiální posílení Městské policie. Hlídky Městské policie v ulicích 24 hodin denně. Školení, osvětová činnost i kurzy sebeobrany pro zájemce z řad obyvatel města. Osazení bezpečnostních hlásičů na dětských hřištích. Další rozvoj spolupráce Policie městské a státní. Dobudování kamerového systému.

  1. Doprava

Vypracování dopravního modelu nejen pro motorová vozidla, ale i pro cyklisty a chodce. Jeho využití v praxi. Aktivní podpora výstavby R35. Spolupráce s projektanty při projektování trasy R35 a přivaděče na Choceň. Rozvoj sítě cyklostezek. Podpora veřejné hromadné dopravy, jízdní řády musí být v souladu s potřebami cestujících.

  1. Školství

Předpokladem prosperující společnosti jsou vzdělaní lidé. Zachování současných škol všech stupňů ve městě. Podpora celoživotního vzdělávání, tedy i dospělých všech věkových kategorií. Podpora mimoškolních činností dětí a dospívajících. Poskytnutí možnosti umístit děti mladší 3 let do mateřských škol.

  1. Kultura a sport

Podpora spolkové činnosti, sportovních oddílů i neorganizovaných sportovců. Zřízení pozice správce dětských hřišť. Výměna povrchů dětských hřišť za bezpečnější a hygieničtější. Vybudování prostor pro neorganizované sportovní aktivity. Údržba a rozumná podpora stávajících sportovních zařízení. Vybudování terénní stezky pro kola. M-klub multižánrový. Návrat Týdne hudby na náměstí. Regenerace památek. Zřízení komunitního centra – prostoru pro možnost setkávání občanů, sdružení, spolků apod.. Podpora amatérské umělecké činnosti, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších zájmových činností pro rozvoj kulturních tradic.

  1. Sociální politika, rodina

Podpora rodiny: bydlení, každodenní život, péče o děti a seniory, o zdravotně i sociálně handicapované jedince. Úcta a respekt v přístupu k řešení problémů seniorů. Založení aktivního klubu senzačních seniorů. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci, i pozitivní. Zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb. Zlepšení informovanosti klientů. Podpora osobni a pedagogické asistence. Podpora sociální rehabilitace. Podpora dobrovolnictví. Informovanost o možnosti evropské dobrovolné služby. Změna grantového programu města. Preventivní programy do škol (drogy, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, prožitkové semináře)

  1. Podpora místních firem a živnostníků

Firmy i živnostníci jsou pro Město váženými partnery, samozřejmá je oboustranně prospěšná spolupráce. Podpora rozšíření pracovních příležitostí ve městě a okolí. Vhodné využití průmyslové zóny. Přesunutí farmářských trhů na sobotu, aby byly přístupné i pro pracující. Optimalizace odpadového hospodářství.

  1. Turismus a propagace

Vysoké Mýto je královské věnné město s bohatou historií a zajímavou současností. Podpora činnosti všech spolků a uskupení, jejichž členem naše město je. Jeho kultivovaná propagace. Podpora péče o památky, kulturní dědictví a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu. Udržování a vytváření nových současných tradic. Podpora možností ubytování a stravování turistů, zajímavého trávení jejich volného času. Vybudování parkoviště pro karavany. Úzká spolupráce s okolními obcemi.

ŠTÍTKY

Volby:
2014 zastupitelstva obcí - Vysoké Mýto

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme