Volební program pro volby do městského zastupitelstva 2014 TOP 09 Vysoké Mýto

Víme, kam jdeme. Pojďte s námi.

28. 9. 2014

Víme, kam jdeme. Pojďte s námi.

 

Máme rádi své město. Chceme, aby se v něm dobře žilo nám všem.

Chceme navázat na vše dobré, co v našem městě bylo a je.

 

Podporujeme obyvatele všech věkových kategorií, zveme ženy i muže od juniorů po seniory ke spolupráci, do veřejného života, do dění ve městě. Nabízíme demokracii, slušnost a toleranci.

Výhodou volby TOP 09 proti účelově založeným hnutím je možnost přímého přenosu potřeb města přímo až do Parlamentu ČR. 

 

  1. Rozvoj města a přidružených obcí

Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje města a přidružených obcí. Příprava kvalitních, smysluplných projektů. Náprava podfinancování oprav. Podstatné zlepšení údržby chodníků zeleně a budov. Vybudování relaxačních zón – parků s veřejnými grily, šachovými stolky, herními a cvičebními prvky. Smysluplná a profesionální údržba a využití stávajících objektů a budování nových s ohledem na vzájemné vztahy a souvislosti. Respekt k názorům občanů a odborníků. Monitoring životního prostředí.

  1. Otevřená radnice, hospodaření

Město je tu pro občana, ne občan pro město. Důsledné dodržování právního řádu. Dostupnější, průkaznější a jednodušší možnost získávání informací o činnosti vedení města a o tom, co se ve městě a okolí děje, i co se chystá. Vnímavější naslouchání občanům. Přesun veřejných zasedání zastupitelstva do větších a k veřejnosti přívětivějších prostor. Uvedení pravidel vydávání Vysokomýtského zpravodaje do souladu s Tiskovým zákonem. Doplnění poradních orgánů rady města tak, aby výbory a komise byly složené především z odborníků na danou oblast. Respekt k jejich závěrům a doporučením. Průhledná výběrová řízení. Nezávislý audit hospodaření za uplynulé období. Zlepšení politické kultury ve městě. Vzájemná tolerance, úcta a slušnost.

  1. Bezpečnější město

Bezpečné město – ulice, silnice, parky, domy, byty, dodržování nočního klidu. Větší podpora Sboru dobrovolných hasičů. Personální a materiální posílení Městské policie. Hlídky Městské policie v ulicích 24 hodin denně. Školení, osvětová činnost i kurzy sebeobrany pro zájemce z řad obyvatel města. Osazení bezpečnostních hlásičů na dětských hřištích. Další rozvoj spolupráce Policie městské a státní. Dobudování kamerového systému.

  1. Doprava

Vypracování dopravního modelu nejen pro motorová vozidla, ale i pro cyklisty a chodce. Jeho využití v praxi. Aktivní podpora výstavby R35. Spolupráce s projektanty při projektování trasy R35 a přivaděče na Choceň. Rozvoj sítě cyklostezek. Podpora veřejné hromadné dopravy, jízdní řády musí být v souladu s potřebami cestujících.

  1. Školství

Předpokladem prosperující společnosti jsou vzdělaní lidé. Zachování současných škol všech stupňů ve městě. Podpora celoživotního vzdělávání, tedy i dospělých všech věkových kategorií. Podpora mimoškolních činností dětí a dospívajících. Poskytnutí možnosti umístit děti mladší 3 let do mateřských škol.

  1. Kultura a sport

Podpora spolkové činnosti, sportovních oddílů i neorganizovaných sportovců. Zřízení pozice správce dětských hřišť. Výměna povrchů dětských hřišť za bezpečnější a hygieničtější. Vybudování prostor pro neorganizované sportovní aktivity. Údržba a rozumná podpora stávajících sportovních zařízení. Vybudování terénní stezky pro kola. M-klub multižánrový. Návrat Týdne hudby na náměstí. Regenerace památek. Zřízení komunitního centra – prostoru pro možnost setkávání občanů, sdružení, spolků apod.. Podpora amatérské umělecké činnosti, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších zájmových činností pro rozvoj kulturních tradic.

  1. Sociální politika, rodina

Podpora rodiny: bydlení, každodenní život, péče o děti a seniory, o zdravotně i sociálně handicapované jedince. Úcta a respekt v přístupu k řešení problémů seniorů. Založení aktivního klubu senzačních seniorů. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci, i pozitivní. Zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb. Zlepšení informovanosti klientů. Podpora osobni a pedagogické asistence. Podpora sociální rehabilitace. Podpora dobrovolnictví. Informovanost o možnosti evropské dobrovolné služby. Změna grantového programu města. Preventivní programy do škol (drogy, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, prožitkové semináře)

  1. Podpora místních firem a živnostníků

Firmy i živnostníci jsou pro Město váženými partnery, samozřejmá je oboustranně prospěšná spolupráce. Podpora rozšíření pracovních příležitostí ve městě a okolí. Vhodné využití průmyslové zóny. Přesunutí farmářských trhů na sobotu, aby byly přístupné i pro pracující. Optimalizace odpadového hospodářství.

  1. Turismus a propagace

Vysoké Mýto je královské věnné město s bohatou historií a zajímavou současností. Podpora činnosti všech spolků a uskupení, jejichž členem naše město je. Jeho kultivovaná propagace. Podpora péče o památky, kulturní dědictví a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu. Udržování a vytváření nových současných tradic. Podpora možností ubytování a stravování turistů, zajímavého trávení jejich volného času. Vybudování parkoviště pro karavany. Úzká spolupráce s okolními obcemi.

Přílohy
PDF Volební program pro volby do městského zastupitelstva 2014 TOP 09 Vysoké Mýto.pdf (256.3 kB)
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme