Rozhovor s Janem Štanglem

Kandidát na starostu Vysokého Mýta

8. 10. 2014

Jaký dojem máte z vrcholící předvolební kampaně ve městě?

 

Po zkušenosti z minulých komunálních voleb jsem měl zcela jinou (patrně naivní) představu o podobě předvolební prezentace jednotlivých kandidátů. Ze zveřejňovaných článků a příspěvků některých kandidátů na zastupitele je zřejmé, že zvolili konfrontační metodu předvolebního boje. Nejde jim ani tak o střet názorů na řešení konkrétních problémů města, ale o osobní napadání a očerňování svých konkurentů. Občanům města, jako voličům, jsou starostou předestírány polopravdy a v mnoha případech přímo nepravdy, které si běžný člověk nemůže fakticky ověřit. Tak jsem si předvolební kampaň opravdu nepředstavoval. Úplná tečka za mými představami férovosti byla pomluva a urážka mé osoby, kterou vypustil nedávno p. Soušek do novin.

 

S čím tedy jdete do voleb do zastupitelstva Vy a Vaši spolukandidáti?

 

Naše zaměření je zřejmé ze všech článků a prezentací na Facebooku, na internetových stránkách TOP 09, NašeMýto.cz i z výstupů v dalších médiích. Jde nám především o řešení skutečných problémů města, vytvoření reálné dlouhodobé strategie rozvoje města a jeho jednotlivých součástí včetně podpory všech zaměstnavatelů a podnikatelů ve městě. Budeme hledat reálná řešení, ne populistické výkřiky. Taková řešení však musí být v souladu s právním pořádkem a nikoliv s představami jednotlivců, kteří ze z pozice svého postavení či funkce povyšují nad zákon. Jednotlivé další priority, mezi něž patří hlavně bezpečnost ve městě, řešení dopravy, zřízení komunitního centra a podpora vyžití mládeže, vybudování skutečných oddychových zón, obnova spolupráce s přidruženými obcemi a mnohá další, jsou vyjádřeny v našem volebním programu.  Chceme přinést změnu městského úřadu, ten nepochybně potřebuje nového tajemníka, aby v něm zavládla konstruktivní a pracovní nálada. 

 

Jaký podle Vás lze očekávat výsledek těchto voleb do zastupitelstva města?

 

To je otázka hodná Delfské věštírny nebo alespoň dlouholetého prognostika. V situaci, kdy se do voleb přihlásilo třináct uskupení kandidátů, si vůbec netroufám vyslovit jakýkoliv odhad, zvláště když se některá jména dosavadních zastupitelů objevují na kandidátních listinách zcela jiných a patrně i jinak programově zaměřených skupin. Bude záviset na každém voliči, zda si přečte a poslechne jednotlivé kandidáty povrchně a nechá se ovlivnit lacinými sliby, anebo pečlivě a v souvislostech zhodnotí dosavadní působení jednotlivých stran a konkrétních zastupitelů a dalších osob, které přijaly kandidaturu. Povrchní řešení občany města v budoucnu mohou přijít ve výsledku velmi draho.

 

Můžete nám sdělit Vaši představu o povolební spolupráci?

 

Předně musím říci, že máme zájem na tom, aby budoucí zastupitelstvo tvořilo tým, který je schopen konstruktivního dialogu a nikoliv monologu z pozice síly. Z tohoto úhlu pohledu se nám jeví jako nejpravděpodobnější partneři pro spolupráci KDU-ČSL a ODS a hnutí ANO, s jejichž kandidáty jsme osobně seznámeni a předpokládáme s nimi tvořivý dialog. Jak jsem již několikrát zdůraznil, jsme připraveni naslouchat i názorům ostatních stran a seskupení a hledat v nich myšlenky racionální a prospěšné pro město. Všichni kandidáti, kteří přijali místo na naší kandidátní listině, jsou připraveni podílet se na konstruktivní činnosti zastupitelstva a všech jeho orgánů na kterékoliv pozici.

 

Co tedy chcete sdělit voličům na závěr našeho rozhovoru?

 

V této souvislosti se obracím na všechny oprávněné voliče v našem městě a přidružených obcích, aby se voleb zúčastnili, volili naše kandidáty, jsou to osoby, které jsou schopny dialogu, jsou to čestní lidé, kteří myslí na dlouhodobou budoucnost města.

Štítky