Rozhovor s Janem Štanglem

Kandidát na starostu Vysokého Mýta

8. 10. 2014

Jaký dojem máte z vrcholící předvolební kampaně ve městě?

 

Po zkušenosti z minulých komunálních voleb jsem měl zcela jinou (patrně naivní) představu o podobě předvolební prezentace jednotlivých kandidátů. Ze zveřejňovaných článků a příspěvků některých kandidátů na zastupitele je zřejmé, že zvolili konfrontační metodu předvolebního boje. Nejde jim ani tak o střet názorů na řešení konkrétních problémů města, ale o osobní napadání a očerňování svých konkurentů. Občanům města, jako voličům, jsou starostou předestírány polopravdy a v mnoha případech přímo nepravdy, které si běžný člověk nemůže fakticky ověřit. Tak jsem si předvolební kampaň opravdu nepředstavoval. Úplná tečka za mými představami férovosti byla pomluva a urážka mé osoby, kterou vypustil nedávno p. Soušek do novin.

 

S čím tedy jdete do voleb do zastupitelstva Vy a Vaši spolukandidáti?

 

Naše zaměření je zřejmé ze všech článků a prezentací na Facebooku, na internetových stránkách TOP 09, NašeMýto.cz i z výstupů v dalších médiích. Jde nám především o řešení skutečných problémů města, vytvoření reálné dlouhodobé strategie rozvoje města a jeho jednotlivých součástí včetně podpory všech zaměstnavatelů a podnikatelů ve městě. Budeme hledat reálná řešení, ne populistické výkřiky. Taková řešení však musí být v souladu s právním pořádkem a nikoliv s představami jednotlivců, kteří ze z pozice svého postavení či funkce povyšují nad zákon. Jednotlivé další priority, mezi něž patří hlavně bezpečnost ve městě, řešení dopravy, zřízení komunitního centra a podpora vyžití mládeže, vybudování skutečných oddychových zón, obnova spolupráce s přidruženými obcemi a mnohá další, jsou vyjádřeny v našem volebním programu.  Chceme přinést změnu městského úřadu, ten nepochybně potřebuje nového tajemníka, aby v něm zavládla konstruktivní a pracovní nálada. 

 

Jaký podle Vás lze očekávat výsledek těchto voleb do zastupitelstva města?

 

To je otázka hodná Delfské věštírny nebo alespoň dlouholetého prognostika. V situaci, kdy se do voleb přihlásilo třináct uskupení kandidátů, si vůbec netroufám vyslovit jakýkoliv odhad, zvláště když se některá jména dosavadních zastupitelů objevují na kandidátních listinách zcela jiných a patrně i jinak programově zaměřených skupin. Bude záviset na každém voliči, zda si přečte a poslechne jednotlivé kandidáty povrchně a nechá se ovlivnit lacinými sliby, anebo pečlivě a v souvislostech zhodnotí dosavadní působení jednotlivých stran a konkrétních zastupitelů a dalších osob, které přijaly kandidaturu. Povrchní řešení občany města v budoucnu mohou přijít ve výsledku velmi draho.

 

Můžete nám sdělit Vaši představu o povolební spolupráci?

 

Předně musím říci, že máme zájem na tom, aby budoucí zastupitelstvo tvořilo tým, který je schopen konstruktivního dialogu a nikoliv monologu z pozice síly. Z tohoto úhlu pohledu se nám jeví jako nejpravděpodobnější partneři pro spolupráci KDU-ČSL a ODS a hnutí ANO, s jejichž kandidáty jsme osobně seznámeni a předpokládáme s nimi tvořivý dialog. Jak jsem již několikrát zdůraznil, jsme připraveni naslouchat i názorům ostatních stran a seskupení a hledat v nich myšlenky racionální a prospěšné pro město. Všichni kandidáti, kteří přijali místo na naší kandidátní listině, jsou připraveni podílet se na konstruktivní činnosti zastupitelstva a všech jeho orgánů na kterékoliv pozici.

 

Co tedy chcete sdělit voličům na závěr našeho rozhovoru?

 

V této souvislosti se obracím na všechny oprávněné voliče v našem městě a přidružených obcích, aby se voleb zúčastnili, volili naše kandidáty, jsou to osoby, které jsou schopny dialogu, jsou to čestní lidé, kteří myslí na dlouhodobou budoucnost města.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme