21. 5. 2019

Ve čtvrtek 9. 5.2019 se na klubové scéně M-klubu uskutečnila beseda s generálem Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem. A bylo vidět, že toto téma veřejnost velmi zajímá. S hosty přišlo debatovat početné publikum občanů různých věkových kategorií. Akci pořádal think tank TOPAZ prostřednictvím Miloše Fogla, moderoval Jiří Skalický.

Petr PAVEL: Hrozeb je celá řada. Často se zdůrazňuje pouze mezinárodní terorismus. Já myslím, že to je pouze ta hrozba nejviditelnější. Musíme pohled rozšířit na všechno, co může nějakým způsobem ovlivnit a ohrozit naši budoucnost jako svobodné demokratické země. To je působení států, které jsou založeny na jiných základech, mají jiné cíle, které mají snahu ostatní ovládat a vnutit jim svůj způsob vidění světa. Tam bych zařadil například Rusko, Čínu ale třeba i Severní Koreu, Irán a řadu dalších zemí. Před těmito zeměmi bychom měli být obezřetní. Měli bychom se snažit být dostatečně odolní proti jejich vlivům, abychom si hodnoty, které tu máme, uchránili.“

Aby mohl člověk být obezřetný a správně vyhodnotit potencionální nebezpečí, musí se neustále vzdělávat.

Petr KOLÁŘ: Jde o nekonečný proces, je to kvůli vlastní ‚osobní hygieně‘. Tím že se vzděláváte, používáte mozek, snažíte se kriticky myslet, ověřujete informace, máte přehled o tom, jakými médii jsou tyto informace šířeny, kdo je třeba ‚za tím‘, to všechno spolu souvisí. Je dobré mít nějakou ‚hodnotovou kotvu‘, věřit nějakým hodnotám. Víra je jednou z těch zvláštních forem pravdy. Musíme přeci věřit tomu, že je lepší žít ve svobodě než v nesvobodě, že je lepší žít v tolerantní společnosti, která respektuje odlišnosti ať už politické nebo náboženské či sexuální. Že se prostě dokážeme vzájemně respektovat. To všechno jsou hodnoty, které přináší liberální demokracie, jakkoli není dokonalá, protože je to dílo lidské ne dílo božské. Je to nejlepší, co jsme zatím dokázali jako lidstvo stvořit.“

Na besedě se diskutovalo o dezinformacích, vlivu Ruska na evropské země či aktuální situaci Evropské unie.

Petr PAVEL: „Po tom, co jsem v listopadu skončil v Nato a v armádě, jsem chtěl dělat něco, co lze považovat za užitečné a smysluplné. Našel jsem to v besedách a přednáškách. Snažím se o to, aby lidé měli více informací, jaký význam má naše členství v NATO a EU, co jsou naše bezpečnostní hrozby a pokusit se aspoň trochu přispět k tomu, že budeme sebevědomější společností. To mě hodně lákalo a láká dosud.“

A jak se diskutujícím ve Vysokém Mýtě líbilo?

Petr KOLÁŘ: „Přiznávám, že jsem tady poprvé. Teď už se mi vybaví nádherná brána s věží. Před cestou jsem si o vašem krásném městě něco studoval. Musím říct, že jsem hanbil, že vlastně vím o Mýtě tak málo.“

Petr PAVEL: „Vysoké Mýto znám moc dobře. Jezdil jsem přes něj dlouhé roky, ale nikdy jsem tady nestrávil moc času. Takže Vysoké Mýto je to, co znám kolem silnice, především autodrom, kde jsem vždycky měl snahu se zúčastnit nějakých jízdu zručnost, případně se tam svézt na motokáře, ale zatím se mi to ještě nepovedlo.“

NATO prokázalo za dobu své existence svůj smysl jako platforma pro spolupráci a pro sdílení. Kolektivní způsob zajišťování obrany je prokazatelně mnohem efektivnější a levnější, než jakýkoliv jiný způsob, který známe. I díky tomu, a také dohledu NATO na dodržování bilaterálních smluv, je naše členství v Severoatlantické alianci vnímáno pozitivně téměř 71% české veřejnosti.

Alice Šplíchalová, Miloš Fogl

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme