30. 9. 2014

Jedním z důležitých témat našeho volebního programu je sociální péče. Ta asi mnoho občanů zajímá většinou, až když se jim narodí postižené dítě, nebo se stane někomu v rodině vážný úraz, postihne těžké onemocnění,  nebo jen prostě mají své staré rodiče, kteří už nezvládají být sami. Pak hledáme informace, vyptáváme se známých, sousedů, co s tím, jak si poradit.

Tady by měl pomoci hlavně Městský úřad. Tam by měli občané nalézt informační centrum (nemyslím turistické informační centrum), kde by pracovali odborně proškolení zaměstnanci, kteří by poskytli klientovi ucelené informace o možnostech sociálních služeb státních, církevních i neziskových. Poradili by, kde a jak požádat například o osobního a pedagogického asistenta, nebo zajistit pečovatelku.

 

Spektrum těchto problémů je hodně široké a specifické a běžný občan se v tom obtížně orientuje. Tady vidíme velké možnosti, jak můžeme občanům více pomoci v jejich jistě nelehké situaci.

 

Zásadně by se měl změnit grantový program města,  který by spravedlivě a rovně rozděloval prostředky všem subjektům.

 

Samozřejmostí by mělo být zajištění preventivních programů na všech úrovních školských zařízení,  která jsou ve Vysokém Mýtě. Tyto programy jsou zaměřeny na aktuální ožehavá témata, která se však týkají čím dál většího počtu dětí. Jedná se o užívání drog, domácí násilí, kyberšikanu, poruchy příjmu potravy. Dětmi jsou také velice pozitivně přijímány prožitkové semináře,  kde si mohou vyzkoušet, jaké je být třeba slepý, hluchý, ochrnutý. Po těchto prožitcích, které jsou jinak těžce sdělitelné, pohlížejí na své hendikepované spolužáky jinýma očima.

 

Město by si mělo vytvořit jasnou koncepci sociální politiky a diskutovat o ní se skutečnými odborníky, kteří nám  mohou ozřejmit, jak se to "dělá"  i jinde v Evropě.

 

Sociální politika by měla mít jednoznačnou prioritu. Tu bohužel nemá a my se chceme pokusit ve spolupráci s neziskovými organizacemi toto změnit.

 

A protože chci být odpovědnou političkou :-), ne "Všeználkem", problematiku jsem podrobně konzultovala s Gábinou Chalupníkovou. Té tímto děkuji za čas a doufám, že naše spolupráce bude moci pokračovat i po volbách. :-)

Světlana Dušková, kandidátka za TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme