6. 10. 2014
  1. 1.      I můj hlas může být rozhodující

 

Každý hlas spolurozhoduje o výsledku voleb. Nic není předem dáno. Výsledek voleb je výsledkem poměrně složitých matematických operací, které vycházejí z počtu hlasů pro jednotlivá politická uskupení, pro jednotlivé kandidáty. Řada lidí říká, že na jejich hlasování nezáleží. Záleží. Mnohdy jsou rozdíly v umístění kandidátů velmi těsné a rozhodují opravdu jednotlivé hlasy. Rozhodující může být právě váš hlas.

Jestliže vám není lhostejný osud našeho města Vysokého Mýta, přijďte k volbám a hlasujte pro své favority.

 

2.     Chci vyjádřit názor

 

Ovlivňovat dění ve městě můžeme samozřejmě po celé volební období, při volbách to je jednodušší. Hlasováním pro politická uskupení a pro kandidáty, kterým věřím, zvyšuji naději na jejich zvolení do zastupitelstva a tím i možnost jejich účasti na rozhodování o městě. Je zcela na každém z nás, aby se rozhodl, koho pošle do zastupitelstva. Jestli kandidáty, kteří mají rádi tajemno, temno, pololži a polopravdy, neveřejná jednání o městských záležitostech, kteří šíří pomluvy, intrikují, planě slibují, dávají na odiv svou jedinečnost, výjimečnost, povýšenost, nenahraditelnost, kteří rozumějí všemu, a všechno musí být podle nich. Nebo jestli dáme hlas kandidátům, kteří umějí naslouchat ostatním, jasně vyjadřovat své myšlenky, diskutovat, říkají pravdu, i když není právě příjemná, jsou otevření, nebojí se zveřejňovat vše, co zveřejnit lze, nechají si poradit od odborníků i laiků, kterých se daná problematika týká.

Podívejme se do minulosti, poučme se přítomností, abychom budoucnost zvolili správně.

 

3.     Myslím na své děti a vnoučata

 

Každá změna ve městě ovlivňuje jeho život, tvář, jeho atmosféru. Ať více či méně, na chvíli nebo na dlouhé roky. Někdy to může být změna nevratná. Proto musíme volit odpovědně, s rozumem, citem, pokorou a optimismem. Navazujeme na dlouhou tradici, neseme pomyslnou štafetu, kterou chceme s dobrým svědomím předat svým následovníkům.

Volme tak, aby se v našem Vysokém Mýtě žilo dobře nám, našim dětem i našim vnukům.

 

MUDr. Jiřina Šafrová, členka rady města kandidátka TOP 09 s č. 2 do komunálních voleb

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme