17. 9. 2018

Jsme uskupení občanů České Třebové, kteří se rozhodli postavit kandidátku do podzimních komunálních voleb 2018 a takto aktivně projevit svůj postoj a zapojit se do práce pro město. S lídrem Václavem Cempírkem aktivně pracuje tým lidí, kteří mají zájem prosadit pozitivní změny v řízení města a přinést do komunální politiky ve městě neokoukané tváře a čerstvý vítr.

Ing. Václav Cempírek, 64 let, profesor

Působí na soukromé Vysoké škole Logistiky v Přerově ve funkci prorektora pro vzdělávání. Čtvrtý rok je zastupitelem města.

„Podniky ve správě města musí být odpovědnějšími hospodáři. Mojí prioritou je věnovat se mladé generaci, aby neodcházela z České Třebové a rozvoj komunikace s živnostníky.“

Proč 27 statečných?

Už tento počin je signálem, že máme dostatek zdravé sebedůvěry a odvahy veřejně se prezentovat, včetně svého plného jména a hodnot s ním spojených, a veřejně vystoupit. Lidé v našem seskupení mají odvahu projevovat své názory a nebojí se za ně i bojovat a obhajovat je.

Naše priority jsou ovlivňovány každodenním životem obyvatel České Třebové a vším, co do něj patří. Tedy ne jen sportem nebo jen kulturou.

Současné vedení města prosadilo a udělalo řadu velmi dobrých a zajímavých rozhodnutí, jako např. výstavbu dopravního terminálu, nových sportovních zařízení, ale i další. To vše nám závidí okolní města.

Na druhou stranu je jasné, že dlouhodobá spolupráce koaličních stran vytvořila v některých oblastech fungování města zavedený systém, který válcuje veškeré oponentní názory. Nedaří se otevřená komunikace s občany o připravovaných záměrech, naslouchat jim a vnímat jejich potřeby. 

Naše uskupení přichází s kandidátkou 27 statečných, kteří mají zájem na aktivním přístupu k rozvoji města, aby ho s hrdostí předávali dalším generacím. Společným cílem nás všech je splnit základní požadavky pro fungující město. Naším prioritním cílem je dát postupně do pořádku městské komunikace a chodníky. Kde je to možné, tak vybudovat dětská hřiště a prostor pro odpočinek dětí i dospělých. Radnici chceme obyvatelům otevřít a zprůhlednit včetně městem zřízených organizací a společností. Podporujeme malé a začínající podnikatele, chráněné dílny a projekty rozvíjející podnikatelskou líheň včetně těch studentských.

 

Cesta k tomu je jediná. Ve vedení a řízení města a jím zřízených obchodních společnostech musí být osobnosti, které mají elán a zájem pokračovat v rozvoji města a za jejichž chování se občané České Třebové nebudou muset stydět. Proto jsme se letos rozhodli oslovit spoluobčany, kteří v našem městě umí přiložit ruku k dílu, jsou aktivní a jsou připraveni spoluvytvářet příjemné prostředí a podmínky pro život všech generací Českotřebováků. Oslovili jsme je a shodli jsme se s nimi na tom, že i politika ve městě může mít smysl. Cílem voleb ve městě přece nemůže být politická soutěživost stran a politikaření, ale trvalé oslovování spoluobčanů s motivací pro spolupráci a zlepšování podmínek pro spokojený a udržitelný život ve městě.

Stejně důležitý je ale i pocit lidí, že vedení města jim naslouchá a pracuje s maximální spravedlností při výkonu své práce, ať už se jedná o přidělování zakázek nebo udělování stavebních povolení. Rozhodně nebudeme přispívat k vytváření pocitu, že je normální, když si nejsme před úřady a před zákonem rovní. Zjednodušíme a „otevřeme“ přístup lidí k vedení města a pomoci občanům, kteří se chtějí zapojit do veškerého dění i řízení města. Z těchto důvodů jsme pro komunální volby 2018 připravili obyvatelům České Třebové další politickou alternativu.

Jsme stateční a těšíme se na práci pro vás.

Více informací a program najdete na 27statečných.cz

27 statečných

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme