Svitavy rozvíjejí sociální péči o seniory i mladé rodiny v nouzi Potíže městu působí novela zákona o ochraně zemědělské půdy

9. 10. 2012

Během své pracovní návštěvy Svitav se poslanec Jiří Skalický a starostka Morašic Hana Štěpánová setkali na radnici se starostou Svitav Davidem Šimkem. Zajímali se především o sociální služby.

„Jsem překvapen, jak širokou síť sociálních služeb poskytuje veřejnosti Město Svitavy,“ uvedl Jiří Skalický „Kromě pečovatelské služby, kterou poskytujeme důchodcům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech, nabízíme nově také místa v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem,“ upřesnil starosta David Šimek.  Toto zcela nové zařízení vzniklo nedávnou přestavbou z Domova na rozcestí. „Ubytování zde nacházejí starší lidé, kteří z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují značnou nebo úplnou pomoc pečovatelů a nejsou soběstační ve svém přirozeném prostředí,“ upřesnila jednatelka Seniorcentra Lenka Jurenová, která jej domovem provedla.

Starosta David Šimek seznámil s plánovanými záměry města v sociální oblasti: „V nejbližší době přebudujeme starý a neudržovaný dům kousek od centra města na bytový dům se šesti resocializačními byty,“ uvedl. Byty budou k dispozici mladým rodinám v tíživé sociální situaci a například i matkám, jež opustí azylový dům a matkám, které se svým novorozencem pobývají první měsíce v resocializačním centru ve zdejším kojeneckém ústavu a poté nemají kam jít. „Doba pobytu bude omezena na dva roky a v prvních letech budou rodinám k dispozici sociální pracovnice města, které jim budou poskytovat poradenství. Na byty finančně přispělo ministerstvo pro místní rozvoj 3,2 miliónů korun,“ uvedl starosta.

Potíž městu působí před dvěma lety přijatá novela o ochraně zemědělského půdního fondu.  Vynětí ze zemědělského půdního fondu je natolik nákladné, že odrazuje investory v místní průmyslové zóně, do které stát poslal nemalé peníze prostřednictvím CzechInvestu. „Máme zde rozsáhlé území pro rozvoj firem a tím pro rozvoj zaměstnanosti v oblasti. Zmíněný zákon však znamená pro potenciální investory takové náklady, že svůj záměr raději realizují jinde,“ vysvětluje David Šimek.

Paradoxní situace nastala při záměru vybudovat cyklostezku, která by propojila Svitavy se sousední obcí Vendolí. „Máme rozpočet ve výši 6,5 mil. korun. V případě žádání o dotaci na státním fondu dopravní infrastruktury bychom mohli získat 3,5 milionů korun. Státu bychom zaplatili za vynětí ze zemědělského půdního fondu 2,8 mil. korun. Znamená to, že většinu dotace, kterou dostaneme, vrátíme zpět, což postrádá smysl,“ uvádí starosta příklad, jak stát sám brání rozvoji pracovních příležitostí i turizmu. „Rozumím zemědělcům, že si musejí zemědělský půdní fond ochraňovat, ale mají k tomu jistě další nástroje,“ dodal starosta. Podle Jiřího Skalického bylo toto opatření přijato spíše kvůli rozmáhajícím se fotovoltaikám a s tím souvisejícímu „lacinému“ záboru polí. Přislíbil zjistit současný stav záležitosti, kdy by poslanci měli projednat zmírnění dopadu tohoto zákona.

Zdenka Hanyšová Celá

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme