29. 9. 2014

Máme zkušenosti s řízením města.

Víme, jaká jsou úskalí a možnosti rozpočtu našeho města. Neslibujeme nemožné.

 

CO SLIBUJEME, SPLNÍME.

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ROZVOJ A ŘÍZENÍ MĚSTA

 • nová průmyslová zóna pro vytvoření nových pracovních příležitostí
 • dořešení dopravní obslužnosti města např. parkoviště za městským úřadem, semafory na křižovatce „U Moravy“, parkování na komunikacích Svitavská, J. K. Tyla a Jiráskova
 • úplný transparentní systém procesu veřejných zakázek včetně zveřejňování uzavřených smluv
 • generální oprava chodníků na většině území města, zejména na ulicích Nerudova, Komenského, Olomoucká, Lanškrounská, K. Čapka, Sluneční, Zahradnická, Nová, Jiráskova,

9. Května, Dr. Janského

 • rekonstrukce technického stavu částí komunikací např. Sluneční, K. Čapka, Nerudova, Zahradnická a městských částí Sušic, Boršova a Udánek
 • zvýšení postavení samosprávných komisí Boršov, Sušice a Udánky formou přidělování části finančních prostředků rozpočtu města k jejich samostatnému rozhodování
 • smysluplné cyklostezky – Staré Město, Útěchov a další ve spolupráci s regionem Moravskotřebovsko-Jevíčsko

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ, VZHLED MĚSTA, BEZPEČNOST

 • stavební rozvoj města pod důsledným dohledem městského architekta
 • jednání s majiteli pozemků kolem autobusového a vlakového nádraží o způsobu revitalizace ploch
 • revitalizace prostor bývalé městské tržnice na ul. Komenského
 • postupná obnova lokality městského parku a navazujících území – zeleň, mobiliář, parkování, průchod na ulici Komenského a Jiráskova
 • oprava příjezdových komunikací Olomoucká a Svitavská
 • obnova vykácené zeleně a její rozšíření, např. ulice J. K. Tyla, Olomoucká, Jiráskova
 • zajištění zdrojů na vybudování víceúčelového hřiště v lokalitě pod parkovištěm u zámku
 • realizace dalších volnočasových aktivit, např. zřízení dětských hřišť v lokalitách Křížového vrchu a Boršova, naučnou stezku na Pastýřku atd.
 • zajištění bezpečnosti občanů města důsledným dodržováním pořádku a soustavnou prací městské policie

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

 • zachování středních škol ve městě včetně jejich oborové nabídky
 • jasná struktura základního školství
 • podpora stávajícího systému zdravotních a sociálních služeb a jeho další rozvoj dle skutečných potřeb obyvatel města (hospicová a terénní činnost, neziskové organizace)
 • postupná modernizace mateřských škol, zajištění potřebné kapacity v nich
 • obnova kulturního dědictví města
 • podpora činnosti spolkových, zájmových a sportovních organizací
 • plné zrušení výherních hracích automatů na území města
Přílohy
PDF Kandidátní listina TOP 09 Moravská Třebová.pdf (327.5 kB) PDF Volební program Srdcem i rozumem.pdf (406.1 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme