Miloš Mička: Moravskou Třebovou si beru na triko

kandidát TOP 09 na starostu města

29. 9. 2014

 1.  Ing. Miloš Mička – kandidát na starostu

 

ředitel Integrované střední školy Moravská Třebová

1998-2002          starosta města

2002- dosud       člen zastupitelstva města, předseda finančního výboru zastupitelstva města, člen výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj

 

Jak dlouho pracujete v komunální politice?

Do komunální politiky jsem vstupovat v roce 1998, kdy jsem byl zvolen starostou města. V následujících volebních obdobích jsem byl opakovaně předsedou finančního výboru. Pracoval jsem také ve výboru strategického rozvoje města.

 

Starostou města jste se stal v poměrně mladém věku. Jak toto období zpětně hodnotíte?

Ano, starostou jsem se stal v 41 letech, v období „mediálního středověku“. Radniční zpravodaj začalo vydávat až další vedení města, internet byl v plenkách, takže jsem možná nebyl tolik vidět. Jsem přesvědčen, že výsledků je za mnou vidět dost. Zde je výčet těch nejvýznamnějších:

 

•    Vybudování průmyslové zóny

•    Rekonstrukce bývalé SZŠ na 2. budovu městského úřadu,

•    Kompletní rekonstrukce náměstí včetně inženýrských sítí

•    Prosazení a realizace výstavby supermarketu BILLA, včetně přilehlého parkoviště

•    Rekonstrukce západního křídla zámku pro potřeby Základní umělecké školy

•    Zastřešení zimního stadionu

•    Výstavba městských bytů v západním křídle kláštera na ulici Svitavská a na ulici Hřebečská

•    Výstavba nové moderní budovy Sociálních služeb (domov důchodců)

•    Vybudování víceúčelového hřiště u II. ZŠ Palackého, včetně atletické dráhy s umělým    povrchem

 

Kde jste viděl největší problémy minulého volebního období coby zástupce opozice ve městě?

Ne všechno však bylo nebo je tak „Happy“, jak prezentují někteří zástupci vedení města. První rozčarování jsem zažil již v průběhu povolebních jednání v roce 2010, kdy jsme vítězné politické straně ČSSD nabídli své zkušenosti s řízením chodu města. Tato nabídka byla odmítnuta a na radnici tak začala společná vláda ČSSD a KSČM. Paradoxem bylo, že demokratický prvek vládnoucí koalice „zaštítil“ jediný zastupitel za Evropskou demokratickou stranu, která stejně jako TOP 09, má jednu z hlavních zásad nespolupráci s komunistickou stranou.

Celé minulé období bylo ve znamení výstavby kanalizace a zejména občané Sušic a Boršova mohou potvrdit, že průběh stavby nebyl řádně zvládnut. Svoje připomínky k této akci jsem uplatňoval jak při výběru správce stavby, tak i zhotovitele díla a to zejména k finančním nákladům. Pouze díky aktivitě členů TOP 09 mohlo zastupitelstvo zamítnout návrh vedení města na navýšení finančních prostředků pro správce stavby kanalizace o 1,7 mil. Kč.

Je rovněž známo, že se naše město dlouhodobě potýká s vyšší mírou nezaměstnanosti. Přesto odmítlo návrh společnosti Tesco vybudovat v jihozápadní části města obchodní centrum a vytvořit cca 100 pracovních míst.

 

Jaká jsou tedy vaše témata jako lídra kandidátky TOP 09?

Mezi základní priority, se kterými budeme vstupovat do nastávajícího období, patří zejména zlepšení životního prostředí občanů našeho města a jeho rozvoj včetně vytvoření podmínek pro nové pracovní příležitosti.

Z jednotlivých aktivit mohu jmenovat např. přípravu nové průmyslové zóny, rekonstrukci částí komunikací a chodníků, otevřené hospodaření města, podporu systému sociálních služeb a zejména revitalizaci prostor bývalé městské tržnice, městského parku a dalších lokalit. Vzhled města by měl být řešen odpovědně a profesionálně, jednoznačně pod dohledem architekta.

 

Jaké je Vaše krédo?

„Srdcem i rozumem“ je to, co charakterizuje můj přístup a jsem ochoten a připraven toto naplnit. Vážím si důvěry a hlasu těch, kteří se rozhodli mne a naši kandidátku podpořit. Vždy jsem pracoval zodpovědně, slušně a hospodárně, v zájmu občanů, což hodlám činit i nadále.

Přílohy
PDF Kandidátní listina TOP 09 Moravská Třebová.pdf (327.5 kB) PDF Volební program Srdcem i rozumem.pdf (406.1 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme