Zastupitelé z malých radnic se bojí o svá křesla a zneužívají zpravodajů pro vlastní předvolební kampaň

30. 9. 2014

Rád bych reagoval na článek pana Mgr. Haase (ODS) s názvem ,,Neříká se tomu pokrytectví?“, který byl uveřejněn v posledním vydání Zpravodaje městského obvodu Pardubice IV. V tomto článku se autor podivuje nad tím, že strany a sdružení, které nesouhlasí se stávajícím členěním města na obvody, se vůbec opovažují kandidovat do místních zastupitelstev. Takovou kandidaturu považuje za pokryteckou. Je snad každý, kdo má jiný názor než pisatel, pokrytec?

 

Předně nemohu opominout fakt, že zneužití periodika, které je placeno z peněz daňových poplatníků k očernění rozdílně smýšlejících politických subjektů, je minimálně nemorální.

 

Rád bych podotkl, že v obvodu také bydlím a není mi jedno, v jakém prostředí žiji. Právě proto mi je blízká myšlenka zefektivnění samosprávy i na úrovni našeho obvodu, a tento cíl mohu prosadit pouze tehdy, budu-li kandidovat. Kromě zefektivnění samosprávy se chceme mimo jiné zasadit o výstavbu kruhového objezdu namísto nevyhovující křižovatky u nadjezdu v Černé za Bory, zamezit vjezdu kamionů do obytné zástavby přes přejezd na ul. Dašická formou výstavby výškových zábran, v souvislosti s novým územním plánem prosadit variantu, která umožní další rozvoj našeho obvodu a rozšířit počet kontejnerů pro tříděný odpad i v okrajových částech obvodu.

 

TOP 09 prosazuje na úrovni města úspory v chodu veřejné správy, jichž chce docílit mimo jiné zrušením členění vnitřní části města Pardubic na městské obvody. Toto se však netýká okrajových, tzv. venkovských obvodů, mezi které patří i náš obvod. V těchto obvodech naopak počítáme s posílením samosprávy, které však dle našeho názoru nespočívá v tom, že by každý obvod měl mít placeného starostu, místostarostu, tajemníka, dalších 9 – 18 úředníků, 15 zastupitelů a 5 radních. Je jasné, že nelze ušetřit všechny tyto náklady, ale velkou část těchto peněz lze investovat účelněji.

 

Chceme také zabránit tomu, aby se opakovala situace z posledních dvou volebních období, kdy mezi městem a jeho obvody byly vztahy značně napjaté a často ovlivňovaly vzájemnou součinnost.

 

Nevnímáme úlohu zastupitele městského obvodu tak, že má vždy a za všech okolností hájit zájem úřadu městského obvodu. Má jednat v zájmu občanů městského obvodu a tímto zájmem může být i zrušení úřadu. Neshledáváme tedy v kandidatuře do zastupitelstev městských obvodů a v záměru některé tyto obvody zrušit žádný rozpor.

MDDr. Michal Pražan, lídr kandidátky TOP 09 do Zastupitelstva obvodu Pardubice IV, kandidát TOP 09 do Zastupitelstva města Pardubice, prazan@dentpra.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme