Zastupitelé TOP 09 dali zelenou revitalizaci náměstí Republiky a parkovacímu domu u nádraží

S výhradami, přesto zastupitelský klub TOP 09 podpořil revitalizaci náměstí Republiky i další postup v projektu soukromého parkovacího domu u terminálu B.

24. 10. 2023

Revitalizace náměstí Republiky je uměřeně pojatý projekt, který by měl přiměřenými zásahy vytvořit na jednom z hlavních pardubických náměstí přívětivější městský prostor. Náměstí zůstane plně průjezdné pro osobní automobily, úpravou uličního profilu a přerozdělením prostoru silnice mezi jednotlivé účastníky silničního provozu však zanikne dojem dopravní magistrály, kterým náměstí působí nyní. V rámci projektu vzniknou odpočinkové zóny, prostředí se ochladí přidáním vzrostlé zeleně, více prostoru dostanou pěší a cyklisté. Zlepší se i propojení třídy Míru s historickým srdcem města.

 „Nesdílíme obavy oponentů tohoto záměru, že v důsledku určitého omezení automobilové dopravy na náměstí nastane kolaps dopravy. Úprava náměstí by měla probíhat v souvislosti se zprovozněním tzv. Severovýchodního obchvatu, který část dopravy směřující dnes přes náměstí odvede. To umožní nekonfliktní vyhrazení pravých pruhů pro trolejbusy a autobusy MHD a umístění všech zastávky MHD právě do těchto pruhů. O prostor dnešních zastávkových zálivů se rozšíří pobytový prostor náměstí,” vysvětluje zastupitel a dopravní expert TOP 09 Martin Slezák

“Silné stránky návrhu spatřujeme i ve sjednocení zastávek ve směru na ulici Jahnovu a Karla IV. Přispěje jak k větší přehlednosti pro cestující a též ke zjednodušení provozu samotných trolejbusů a autobusů, kdy se vozidla zastavující na různých stanovištích nebudou muset vzájemně objíždět“, shrnul zastupitel Martin Slezák.

 I my máme vůči studii, která byla předložena jako podklad pro rozhodnutí o pokračování v projektu, určité výhrady – nástupiště navržené zastávky se může jevit jako příliš úzké, umístění přechodu na zvýšeném prahu s ohledem na Zelenou bránu přinejmenším jako diskutabilní. Na základě diskuze proběhlé na jednání zastupitelstva však věříme, že finální výsledek posune prostředí v centru našeho města zase o stupeň výše.

To projekt parkovacího domu v těsné blízkosti nového terminálu B je čistě záměrem soukromého investora. Ačkoliv mě představená architektonická studie neoslnila a investor projekt ani sám nepředstavil, rozhodli jsme se stavbu neblokovat. Město bude součástí všech povolovacích řízení, může tak dobře ovlivnit finální podobu a objem stavby, její přesné umístění a dopravní napojení. Je to ideální místo vzhledem k příjezdu ze severu, západu i jihu, v těsné blízkosti vlakového nádraží a autobusových terminálů. Místo pro dlouhodobá stání zde žalostně chybí. Město by tak mohlo ustoupit ze záměru stavby vlastního parkovacího domu na jih od kolejí, a ušetřit několik set milionů, “ shrnul zastupitel Ondřej Müller. 

Zastupitelský klub TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme