Vzdělání – stejná kvalita pro všechny žáky?

8. 9. 2014

Jednou z důležitých oblastí komunálního života je školství. Za vzdělávání dětí jsou odpovědní hlavně jejich rodiče. Město musí podporovat vytváření kvalitní nabídky, aby si děti a rodiče mohli vybrat. V případě nadstandardních požadavků na vzdělávání by se na zvýšených nákladech měli podílet rodiče. Musíme si přiznat, že stát nemá finance na to, aby uspokojil všechny požadavky. Na druhou stranu rodiče mají představu, jaké vzdělání se má dostat jejich dítěti. Později i sám žák je odpovědný za svoji přípravu do života. Musí mít tedy přehled o situaci a představu, jaký typ vzdělání je pro něj nejvhodnější. Společnost předkládá nabídku a zákazník (žák, rodina) si vybere. 

Zřizovatel má pomáhat školám budovat vybavení pro kvalitní výuku a vzdělávat učitele, aby toto mohli splnit. Udržovat moderně vybavenou školu je finančně náročné. Nejproblematičtější situace je ve vybavení prostředky informačních technologií (ICT).

Ministr školství říká, že nestačíme vyčerpat cca 9 miliard korun z EU a že se snaží napravit chyby předchozích ministrů. Sleduji vyhlašování výzev pro školy. Dřívější výzva „EU peníze školám“ byla udělána tak, že se všechny školy mohly zapojit a využít finance na doplnění nebo modernizaci v oblasti ICT podle jasných kritérií (počet žáků). Letošní výzva č. 51 „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce“ bohužel již není plošně pro všechny školy. Do škol, které se připojily k projektu, se dostanou tablety, netbooky nebo notebooky a pro učitele vhodná školení. Ostatní školy nedostanou nic. Přitom sami žáci ve všech školách technické novinky okamžitě používají. Vyčerpání nevyužitých peněz z EU na daný účel by bylo velmi užitečné.

Proč tedy ministerstvo nepostupuje tak, aby všechny školy zkvalitnily svoji vybavenost a mohly nabízet stejnou kvalitu vzdělávání? Proč porušuje v tomto případě ministr školství Marcel Chládek svůj postoj? „Rovný přístup k bezplatnému vzdělávání je důležitý a je navíc garantovaný Ústavou ČR a Úmluvou o právech dítěte," říká ministr. [1]

Je potřeba jednat s MŠMT, aby výzvy z oblastí rozvíjejících kvalitu výuky byly dostupné pro všechny školy. O výzvy přinášející nadstandard je potřeba soutěžit a hodnotiteli by měli být naši i zahraniční odborníci, abychom měli srovnání se zahraničím.  

Ing. Jitka Svobodová, kandidátka TOP 09 na starostku MO Pardubice 3

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme