Vladimíra Tesařová se narodila 19.srpna 1937 v Pardubicích. Zde absolvovala Obecnou školu a pokračovala na Vyšší zdravotnické škole,kterou zakončila maturitou v r.1957.

Po ukončení školy nastoupila v tehdejším ZÚNS v Semtíně jako zdravotní sestra na interní ambulanci a pracovala tam do konce roku 1962.Pak se přestěhovala za manželem do Tábora a nastoupila na lůžkové oddělení tamní nemocnice.V r.1963 odešla na mateřskou dovolenou a od r.1967 pracovala jako zdravotní sestra v Protialkoholní poradně společně se sým manželem.

V r.1977 ovdověla a vrátila se zpět do Pardubic. Má dva dnes už dospělé syny.

Protože nikdy nebyla členkou žádné politické strany ani sdružení,profesně to měla dost komplikované.

Pracovala jako terénní geriatrická sestra,pak krátce jako posudková sestra v KÚNZ Hr.Králové.Snažila se o návrat do Pardubic,v té době však nebylo místo ve zdravotnictví a tak nastoupila jako odborná referentka na sociální odbor ONV.Návrat do zdravotnictví se jí podařil až po dvou letech,kdy nastoupila jako dispečerka Záchranné služby v OÚNZ Pardubice.Z finančních důvodů pak přešla na psychiatrické odd.nemocnice do třísměnného provozu.Tři roky před odchodem do důchodu nastoupila v biochemické laboratoři na poliklinice v Pardubicích.

V r.1992 odešla do důchodu. S určitými přestávkami pracovala až do r.2006