TOP 09: Podporujeme začínající inovační podnikání

Na konci března tohoto roku byl v Domě techniky otevřen Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), u jehož zrodu stála Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK). Inkubátor má za cíl podporovat inovace a motivovat začínající podnikatele založit zde své sídlo a rozvíjet podnikatelskou činnost. V mnoha velkých městech ČR je již podobná forma podpory podnikání zavedená, což pro náš region představuje významnou ztrátu.  V Pardubicích je při tom pro firmy k dispozici dobré zázemí, například v podobě výhodné geografické polohy nebo přítomnosti Univerzity Pardubice. Jedním z hlavních cílů je proto vytvořit z Pardubic technologické centrum regionu. TOP 09 podporuje podnikavost a talent jednotlivců i firmy s vysokou přidanou hodnotou, inovačním charakterem a potenciálem rozvoje, přesahující hranice našeho kraje i státu.

1. 8. 2018

 

V minulosti se v Pardubicích objevily ne příliš úspěšné pokusy o vytvoření inovačních center, u kterých došlo k ukončení provozu. Z těchto příkladů se nový pardubický inkubátor poučil, a proto svoji činnost zahajuje s nižšími náklady a v menších prostorách v centru města. Důležitá je i skutečnost, že inkubátor má podporu Pardubického kraje i města Pardubic, tak jak je to u podobného typu projektů v Čechách obvyklé. Díky financování ze strany města a kraje bude zajištěn veřejný dohled a vícezdrojové financování.  Kromě financí ze strany města a kraje bude P-PINK usilovat i o získání evropských dotací a tímto způsobem nadále zkvalitňovat a rozšiřovat svoje zázemí i nabídku služeb.

 

Mezi tyto služby patří možnost využití coworkingových a zasedacích prostor nebo zřízení virtuálního sídla. Hlavní důraz je kladen na individuální inkubační program, při kterém zájemce o zařazení do tohoto programu projde transparentním výběrovým řízením. K usnadnění podnikání bude sloužit nejen zmíněné zázemí a cílené poradenství na míru, ale také kontakty s investory, které inkubátor firmám může zprostředkovat. Je pravdou, že v zahraniční podobné aktivity fungují zcela na soukromé bázi, bez podpory města/státu. V České republice se bohužel ukazuje, že zatím není dostatečně silný ekosystém podpory start-upů a obecně začínajících podnikatelů a podobné inkubátory alespoň při startu podporu potřebují.

 

A jakou konkrétní pomoc v rámci inkubačního programu tedy Pardubický podnikatelský inkubátor nabízí? Jak vysvětluje projektová manažerka P-PINK, Petra Srdínková (TOP 09): inkubované firmy se stávají součástí systematického, 6-9 měsíčního programu, ve kterém za symbolickou částku získají kromě zázemí s vybaveným pracovním místem také cenné rady pro úspěšný rozjezd svého podnikání. Mentoři je budou v rámci pravidelných individuálních konzultací doprovázet od prvotního ověření proveditelnosti záměru přes vytvoření prototypu, tzv. minimální verze produktu, až po získávání prvních zákazníků. Součástí tohoto procesu bude i navazování kontaktů inkubovaných firem s potenciálními investory, dalšími podnikateli a partnerskými organizacemi“.

Kromě individuálně cíleného poradenství jsou rovněž zajišťovány odborné přednášky a workshopy, zaměřené na podnikatelské dovednosti a rozvoj podnikatelského a inovačního myšlení. Do budoucna se počítá i se zavedením akceleračních služeb pro podnikatele, kteří potřebují pomoci s dalším rozvojem a směřováním“, dodává Srdínková. 

 

Česká republika je označováno jako „montovna Evropy“. Tento pohled můžeme změnit právě podporou inovačních aktivit. Přidaná hodnota tohoto způsobu podnikání přispěje k budování lepšího renomé České republiky v zahraničí a zajistí stabilní prostředí a prostor pro další rozvoj a udrží chytré, inovativní jedince v našem regionu. Naše bohatství se skrývá v hlavách našich lidí. Podporujme je. I malá země dokáže velké věci uvedl Michal Sláma, vědecký pracovník a předseda Regionálního organizace TOP 09.

 

Ludmila Ministrová, zastupitelka města za TOP 09, dále připomíná, že "TOP 09 již v roce 2014 deklarovala záměr vytvořit z Pardubic inovativní centrum východních Čech, zejména pro ICT, bankovnictví a další podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou. Pro tento cíl jsme hledali podporu u místní univerzity. Chceme dále aktivně vyhledávat podniky a investory, kteří hledají umístění svých poboček (vývojových center, center sdílených služeb apod.) ve střední Evropě."

 

„Podporujme talenty a inovativní podnikání, podporujme vzdělanost, vědu a výzkum. Nemáme sice velké nerostné bohatství, ale máme schopné lidi. Jsme malá země, ale máme na to dokázat velké věci. Podporujme talenty, stanovme si priority, preferujme kvalitu nad kvantitou. To je cesta ke konkurenceschopnosti“ uzavírá Sláma.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme