Slezák: Jen TOP 09 nepodpořila zavedení poplatku za pobyt

23. 5. 2023

Na posledním jednání zastupitelstva města se opět ukázalo, že politické hodnotové ukotvení má význam i na místní úrovni. Na programu jednání bylo zavedení poplatku za pobyt, tzv. vzdušného. Je pravda, že drtivé většiny obyvatel města se poplatek týkat nebude. Výnos z něj bude ale minimální a jen zbytečně zvýší rozsah administrativy. Proto ho klub TOP 09 nepodpořil.

Zavedení poplatku je mimo jiné odůvodňováno navyšováním výdajů na marketing cestovního ruchu. Nemyslíme si však, že je takové navyšování výdajů na místě. Pardubice jsou sice skvělé místo pro život, ale nemáme horké prameny, krásné hory, ani zvláště působivé památky. Přitáhnout do města co nejvíce turistů a vybírat kvůli tomu od těchto turistů a jiných ubytovaných (např. při služebních cestách) poplatek je patrně z objektivních důvodů marná snaha. Účel poplatku bývá obvykle opačný - tam, kde velký počet turistů způsobuje, že obci vznikají s jejich přítomností významné náklady (provoz skibusů, likvidace odpadů, údržba veřejných prostranství dimenzovaných na počet turistů, nikoliv počet obyvatel...), přináší poplatek dodatečné zdroje pro jejich financování. V Pardubicích je počet turistů vůči počtu obyvatel nicotný. 

Při jednání zastupitelstva předkladatel sdělil, že kvůli zavedení poplatku nebude přijímán na Magistrát nový zaměstnanec. Jakékoliv opatření veřejné správy ale není možné poměřovat pouze dopadem tohoto opatření na úřad. Je třeba zvažovat i dopad na jednotlivce a celou společnost. Administrativní zatížení plátců je přitom nepochybné. 

Při očekávaném výnosu okolo 3 mil Kč máme obavu, že celkové náklady na administrativu (na straně plátců i příjemce poplatku) budou tvořit významnou část výnosu. Příliš velká část vybraných prostředků se tak ztratí v neproduktivních činnostech spojených s výběrem poplatku.

Veřejný sektor by měl ukládat pouze takové povinnosti, které je s to účinně vymáhat. Zejména v době rozmachu ubytování prostřednictvím elektronických platforem, jejichž evidence je obtížnější, než je tomu u tradičních forem ubytování, může zavedení poplatku vést ke znevýhodnění poctivých ubytovatelů před těmi, kteří si s nějakými poplatky tak jako tak nelámou hlavu. 

Jedná se tak o další krok, kterým bez jasného přínosu bobtná rozsah veřejné správy v Pardubicích, a to za situace, kdy bychom měli hledat spíše úspory a rozhlížet se, které agendy omezit či zrušit.

Martin Slezák, zastupitel města

Štítky
Osobnosti: Martin Slezák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme