× Pohněme s tím. Společně!

Referendum

13. 6. 2013

Pardubice mají před sebou své historicky první referendum, které bude rozhodovat o dalším fungování městských obvodů. Proto jsme pro vás připravili pár nejčastějších otázek a odpovědí.

 

Kdy a kde mohu volit

 

Referendum se bude konat ve čtvrtek 13.června 2013 od 10:00 do 22:00.

 

Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními okrsky, ve kterých se volič běžně zúčastňuje voleb. Pokud si nejste jistí svým hlasovacím okrskem, můžete si ho zkontrolovat zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/budoucnost-mestskych-obvodu/referendum/kam-jit-hlasovat/

 

Hlasovací lístky

 

Hlasovací lístky nebudou voličům distribuovány do poštovních schránek v místě trvalého bydliště, ale budou k dispozici přímo v hlasovacích místnostech.

 

Kdo může hlasovat

 

Právo hlasovat v místním referendu má občan statutárního města Pardubice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo státního občana jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, a který je přihlášen k trvalému pobytu ve statutárním městě Pardubice, resp. v příslušném městském obvodu. Pro umožnění hlasování musí být občan cizího státu zapsán do dodatku stálého seznamu oprávněných osob, a to na základě žádosti u příslušného úřadu městského obvodu.

Občan, který se nebude zdržovat v době hlasování v místním referendu v hlasovacím okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území statutárního města Pardubice.

 

Hlasování

 

V hlasovací místnosti občan obdrží od hlasovací komise hlasovací lístek a úřední obálku a v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo“NE“, pro kterou hlasuje a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud se občan neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodí občan úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % občanů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina občanů, kteří se místního referenda zúčastnili, a alespoň 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných osob.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme