Narodila se 14. 7. 1954 v Pardubicích, kde trvale žije. Je matkou dvou synů.

V roce 1973 odmaturovala na pardubickém gymnáziu a ještě si přidala dvouleté nástavbové studium oborů Pedagogika a estetická výchova se zaměřením na výtvarnou výchovu. Roku 1979 promovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1984 získala na stejné univerzitě doktorát v oborech Teorie kultury a estetika.

Ve svém profesním životě toto studium bohatě zúročila. V letech 1981 - 2010 pracovala celkem na jedenácti místech, počínaje pedagogickým působením přes vědecko- výzkumnou činnost až po reklamu, marketing a poradenství. Více než deset let soukromě podnikala v polygrafii a reklamě. Pracovala jako redaktorka v médiích a krátce přednášela na pardubické univerzitě. V posledních letech působila také jako designér a všechny své zkušenosti se nyní rozhodla opět zúročit jako podnikatelka.

Doposud nebyla a ani není členkou žádné politické strany, donedávna byla členkou Syndikátu novinářů České republiky a zakládající členkou keltského Občanského sdružení BOII Nasavrky.

PhDr. Helena Mandysová má velice široké spektrum zájmů, ve kterých si utvrdila své organizační dovednosti a talent. Hlavně to jsou: estetika životního stylu a bytový design, autorská tvorba v oblastech výtvarné umění ( je ilustrátorkou Pardubického místopisu a regionálních publikací o Pardubicích) a hudba ( skládá folkové a country písně). Zajímá se o společensko- politické dění a je pardubickou patriotkou. Své schopnosti by ráda věnovala městu, ke kterému se cítí povinována zavazující rodinnou tradicí. Jako skautka se věnuje také cestování a jeho fotodokumentaci a studiu kultur přírodních národů, ale skauting je pro ni i výzva k poctivosti ve všem jednání. Je vpravdě renesančním člověkem.