Narodil se v Pardubicích, kde bydlí a podniká.

Vystudoval Střední školu aplikované kybernetiky, obor virtuální grafika. Tomuto oboru se v současnoti věnuje profesionálně. Z cizých jazyků ovládá aktivně angličtinu. Zájímá se o umění a vztah k němu by rád zužitkoval v práci pro město Pardubice a to především v oblastech kultury a urbanistiky.

Motivací pro vstup do politiky byla pro Petra Novotného hlavně možnost ovlivňovat tvář města Pardubic. Je důležité, aby se na budoucí podobě našeho města mohli podílet kvalifikovaní lidé a architekti, kterým byla doposud pravomoc přímo zasahovat do urbanistiky města přímo či nepřímo upírána.

Mezi jeho volnočasové záliby patří tenis, lyžování, šachy a cestování.