Narodil se 3. prosince 1952 v Chrudimi. Od roku 1994 žijes rodinou v Pardubicích.

Vystudoval Střední ekonomickou školu v Chrudimi, studium na vysoké škole mu bylo v sedmdesátých letech znemožněno z politických důvodů.

Do roku 1990 pracoval jako programátor, od roku 1990 se orientuje na práci v reklamě spojenou s předtiskovou přípravou, tzv. DTP. V této oblasti působil několik let i jako odborný lektor. V tomto oboru pracuje více jak 10 let ve firmě Studio Press, v pozici ředitele oblastního zastoupení. Od roku 1989 až do rozpadu Občanského fóra pracoval v Chrudimi v jeho výboru.

V rámci komunální politiky byl v posledních osmi letech umisťován jako nezávislý kandidát na kandidátce pardubické KDU-ČSL(a to jak na velkou, tak i obvodní radnici). Zvolen nikdy nebyl, ale z titulu kandidatury pracuje již osm let v komisi pro propagaci a cestovní ruch na Magistrátu města Pardubice.

Je ženatý, má dvě dospělé dcery.

Záliby: film (art movie), hudba (rock, jazz, barokní komorní), výtvarné umění.