Magistře Věře Vlastníkové je 30 let, má dvě děti ve věku 3 roky a 11 měsíců a je tedy v současné době na rodičovské dovolené.

Vystudovala pardubické gymnázium, Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové postgraduální studium v oboru hygiena a preventivní lékařství. V rámci svého studia absolvovala stáže na Miami University (Ohio, USA), University of Gloucestershire (Velká Británie) a Mayo Clinic (Minnessotta, USA).

Ve své profesní praxi se věnovala práci v oddělení podpory zdraví na Zdravotním ústavu v Pardubicích, vědecko-výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia a dlouhodobě se věnuje výuce anglického jazyka a překladatelské činnosti. K hlavním profesním zájmům patří problematika fyziologie zátěže, zátěžového testování a předpisu pohybového režimu v rámci primární a sekundární zdravotní prevence.

Mezi její koníčky patří sport, divadlo a literatura. Závodně se věnuje veslování a je členkou výboru Českého veslařského klubu Pardubice.