Jana Péková se narodila v roce 1984 v Přerově, ale jejím bydlištěm vždy bylo město Pardubice. Po absolvování Gymnázia Pardubice věnovala pět let života studiu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a z toho tři roky paralelnímu studiu na Ekonomicko-správní fakultě tamtéž. Poté odjela na rok za studii a sbíráním životních zkušeností do Austrálie. V současné době je zaměstnána na pozici vyšší soudní úřednice na insolvenčním oddělení u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích. Jana Péková je vdaná.

Zajímat se o veřejné dění kolem sebe Jana Péková vždy považovala za svou občanskou povinnost, a proto se také rozhodla kandidovat do městského zastupitelstva v Pardubicích v barvách TOP 09.