× Pohněme s tím. Společně!

Jan Němec: Začnou se Pardubice konečně rozvíjet?

12. 1. 2014

V současné době probíhá v Pardubicích příprava nového územního plánu. Jedná se o důležitý strategický dokument, který má kromě jiného ovlivnit rozvoj Pardubic minimálně na dalších 15 let.

Na oborných seminářích, workshopech a dalších jednáních jsem měl možnost se seznámit s jeho budoucí podobou a mohu zodpovědně říci, že ve mně vzbuzuje značné obavy.  Podle již dávno schváleného zadání bylo možné plán pojmout v podstatě dvěma způsoby. A to konzervativně nebo progresivně. Již samotný podtitul, který si pořizovatelé zvolili, jasně naznačuje, o jakou variantu se jedná - nový územní plán je připravován pod heslem „Návrat do města“. To samo o sobě představuje jistý protimluv vzhledem k tomu, že jde o dokument, který by měl zajišťovat rozvoj města. Všichni občané se mohou s klíčovými body tohoto plánu seznámit na adrese http://uzemniplan.pardubice.eu/index.html a mohou následně posoudit, zda s mojí argumentací souhlasí, či nikoli. Zde jsou mé postřehy k návrhu:

  1. V návrhu není dostatek rozvojových území pro bydlení rodinného typu. Toto má negativní důsledek zejména v oblasti omezení rozvoje města, budovaní satelitních osad mimo území města a vysoké ceny volných pozemků. V podstatě nutíme lidi stavět rodinné domky v okolních obcích a pravidelně dojíždět do města za prací, kulturou, vzděláním, nákupy atd. Kromě zvýšených nároků na dopravu, to znamená, že lidé, kteří využívají všechny tyto služby, platí daně ve prospěch okolních obcí.
  2. Absence ploch pro rozvoj podnikatelské výstavby. Z historického hlediska byl rozvoj města vždy závislý na rozvoji průmyslu a podnikaní. Pokud potenciální investoři nenajdou ve městě vhodné pozemky, půjdou jinam.  Nedostatek takovýchto vhodných ploch znamená mimo jiné vyšší cenu těch stávajících a ztrátu konkurenceschopnosti. To samozřejmě kromě daňových příjmů města ovlivní mimo jiné také třeba nezaměstnanost.
  3. V současné době se připravuje nový strategický plán, který bude hotov během pár měsíců, ale návrh nového územního plánu z něj nevychází a v některých případech je s ním i v rozporu.
  4. Tak dlouho slibované silniční obchvaty jsou v plánu sice zakreslené, ale okolo nich se téměř nevyskytují plochy pro drobné podnikání a průmysl. Přitom právě koncentrace takovéto výstavby v těsné blízkosti přímého dopravního spojení je nanejvýš logická.

Byl bych rád, kdyby moje připomínky byly zohledněny, a to i za cenu případného zdržení vydání nového územního plánu (něco podobného se stalo například v Praze). Zároveň bych chtěl požádat všechny, kteří mají k takto zveřejněnému návrhu připomínky, aby se s nimi neváhali obracet na své volené zástupce nebo úředníky magistrátu.

Jan Němec

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme