Jan Horák se narodil 16. března 1982 v Pardubicích, kterým zůstal jako patriot věrný po celý svůj dosavadní život. Po absolvování Gymnázia Dašická nastoupil na Univerzitu Pardubice. Zklamán prostředím akademické půdy však záhy univerzitu opustil a nastoupil do školy života. Po třech letech sbírání zkušeností v různých oborech začal samostatně podnikat v oblasti podlahařiny a dnes je v tomto oboru v regionu zavedeným živnostníkem. Vedle toho je Jan Horák správcem areálu Tělovýchovné jednoty Pardubičky a intenzivně se věnuje jeho zvelebování a propagaci.

Janu Horákovi je vlastní plné nasazení ve všem co dělá a v komunální politice by proto rád prospěl svou pracovitostí, nadšením pro věc a v neposlední řadě názory a podněty člověka z praxe. Jako každého občana Pardubic jej dlouhodobě trápí neutěšený stav dopravní situace ve městě. Domnívá se, že řešením není čekání na obchvat a vymlouvání se na jeho neexistenci, ale jednoduchá řešení pro zlepšení plynulosti ve stávající síti komunikací. Jako živnostník s nevolí sleduje nízkou efektivitu státní správy i samosprávy a nedostatečnou odpovědnost úředníků za jejich chybná rozhodnutí. Z pozice správce TJ Pardubičky nelibě vnímá dlouhodobé podceňování volnočasových aktivit mládeže na úkor neúměrné podpory města několika vyvoleným (hokej, dostihy, …)