Je místopředsedkyní místní organizace TOP 09 v Pardubicích. Je to člověk pevných zásad, který své morální hodnoty nemění. Vždy obhajovala pravicové názory a nikdy nebyla členkou žádné jiné politické strany.

V roce 1983 maturitou ukončila studium na pardubickém gymnáziu.

V letech 1983 až 2004 pracovala jako odborný referent na Okresní vojenské správě v Pardubicích. Zde se zabývala mobilizačním plánováním, obranou státu a po roce 1989 se podílela na náborech do vojenských misí a jednotek SFOR, KFOR.

Od roku 2004 do roku 2008 pracovala na Magistrátu města Pardubic. Nejprve na odboru kultury, kde se věnovala dotacím pro společenské subjekty a pořádáním kulturních akcí v budově úřadu a blízkém okolí, poté na oddělení krizového řízení, kde měla na starost oblast plánování obrany státu.

Od roku 2008 dosud je zaměstnána na oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde vyřizuje dotace jednotkám dobrovolných hasičů obcí.

V současné době již třetím rokem úspěšně studuje obor Politologie a mezinárodní vztahy na vysoké škole Cevro Institut v Praze.

O tom, proč se rozhodla ve svých 44 letech věnovat svůj život studiu politiky a politice vůbec, říká: „O fungování komunální a krajské politiky vím mnohé z pozice zaměstnance ve veřejné správě. Pokud chce mít člověk jasno v tom, proč je stav věcí takový jaký je, samotná praxe nestačí. Je třeba znát i teorii. Politologii jsem zvolila proto, abych porozuměla řádům a podmínkám, které tento stav věcí přímo vytvářejí. Učí mě porozumět tomu, proč v naší republice spousta věcí nefunguje. Jsem přesvědčena o tom, že teorie i praxe musí vykročit směrem k sobě, aby se sešly někde uprostřed."

Ivana Jelínková - člověk v politice.