Bojí se vedení MO Pardubice V kontrolního výboru?

Vánoční překvapení Jiřího Rejdy…

15. 1. 2024

Dne 20.12. se naposledy v roce 2023 sešlo Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V („Zastupitelstvo“). Jako hlavní plánovaný bod programu Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet MO Pardubice V na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V do roku 2026. Rozpočet na rok 2024 byl schválen jako vyrovnaný, když celkové plánované výdaje MO Pardubice V ve výši 150 766 400 Kč jsou kryty plánovanými příjmy a nevyčerpanými finančními prostředky roku 2023. 

Koalice vládnoucí na MO Pardubice V (ANO + SOCDEM + Sdružení pro Pardubice) v čele se starostou Jiřím Rejdou (ANO) si však pro jednání Zastupitelstva připravila ještě vánoční překvapení, když zastupitelé na svých stolech našli kromě programu jednání obsaženého v pozvánce rovněž návrh na odvolání zastupitele Ing. Filipa Vařechy (Piráti) z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva (dále jen „Kontrolní výbor“) a návrh na jmenování Ing. Pavla Bergmana (SPD) do této funkce. Starosta J. Rejda odůvodnil urgentní potřebu odvolat F. Vařechu z čela Kontrolního výboru formálním pochybením při zpracování zápisů z kontroly výběrových/zadávacích řízení realizovaných MO Pardubice V, když tyto zápisy neměly být řádně podepsány kontrolující osobou a odpovědným zaměstnancem MO Pardubice V. Není přitom zřejmé, jakým způsobem má člen Kontrolního výboru provádějící kontrolu investiční akce zajistit podepsání zápisu z kontroly příslušným zaměstnancem MO Pardubice V.

Dva nejsilnější opoziční kluby s celkem 5 zastupiteli (SPOLU a Piráti/Zelení) z celkového počtu 15 zastupitelů na nečekanou situaci rychle zareagovali a navrhli na uvolněnou pozici předsedy Kontrolního výboru zastupitele JUDr. Jakuba Jeřábka (SPOLU/TOP 09). Ten ve svém nominačním projevu k zastupitelům uvedl: „Děkuji kolegům z 2 nejsilnějších opozičních klubů za jednohlasně projevenou důvěru a nominaci do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva. Tuto nominaci přijímám. Z titulu vzdělání a profese právníka se považuji za kvalifikovanou osobu pro výkon této funkce, rád navážu na kvalitní práci F. Vařechy v čele výboru a zajistím, aby efektivně plnil svou zákonnou funkci, tj. zejména kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice V.“

Bohužel, vládnoucí koalice nominaci drtivé většiny opozice nerespektovala, J. Jeřábka do čela Kontrolního výboru nezvolila, a upřednostnila svého kandidáta P. Bergmana. Nezvolený kandidát J. Jeřábek k celé vánoční kauze sdělil: „Důvody uvedené starostou J. Rejdou pro odvolání F. Vařechy z funkce předsedy Kontrolního výboru považuji za překvapivé, nedostatečné a zástupné. Postup při kontrole investičních akcí byl standardizovaný a dodržovaný všemi členy Kontrolního výboru napříč politickým spektrem. O spojitosti odvolání F. Vařechy s jeho listopadovým podáním podnětu ÚOHS na přezkum postupu MO Pardubice V při zadání veřejné zakázky „Relaxační zóna Stará plovárna“ lze jen spekulovat. Osobně považuji z hlediska demokratických zvyklostí za nešťastné, že vládnoucí koalice nerespektovala moji nominaci do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva ze strany drtivé většiny opozice. A naopak „na sílu“ zvolila svého kandidáta P. Bergmana. Tento postup vládnoucí koalice může do budoucna vést ke zbytečným problémům, když počínaje dnem 21.12.2023 se lze jen stěží tvářit, že má v Kontrolním výboru Zastupitelstva většinu opozice, jak je dobrým demokratickým zvykem.“ 

TOP 09 Pardubice

Štítky
Osobnosti: Jakub Jeřábek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme