Sellák: Region, kde se nám bude dobře žít

Představujeme člena Výboru pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy - Josefa Selláka (TOP 09)

22. 3. 2021

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, která není pouze sdružením jednotlivých národních států, ale svoji podstatnou roli v procesu integrace mají i jednotlivé regiony členských států. A jedním z takových regionů je také náš Pardubický kraj, kde pracujeme a žijeme. Z tohoto důvodu by nám mělo záležet na tom, aby se tento kraj z pohledu sociálně ekonomického vyvíjel co nejvíce rovnoměrně.

Pokud jde o regionální hledisko, tak vcelku nikdo dnes nepopírá, že tržní mechanismus vyvolává prohlubování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých částí regionu a že jejich překonání není možné bez určitých netržních, veřejnou mocí uplatněných opatření. Na úrovni Evropské unie se řeší tento problém vlastní regionální politikou a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů, ze kterých může Česká republika čerpat nemalé částky.

Cílem regionální politiky je tedy podpora vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a celkového zlepšování kvality života občanů daného regionu. Pro naplnění těchto cílů a řešení rozvojových potřeb regionů členských států Evropské unie bylo na politiku soudržnosti pro období 2014-2020 vyčleněna téměř třetina celkového rozpočtu Evropské unie (351,8 miliardy eur). V tomto období byla regionální politika realizována prostřednictvím tří hlavních fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu.

Nástroje regionální politiky mohou být zaměřeny na pracovní sílu, na výrobu (zejména průmysl) nebo na infrastrukturu. Nejméně úspěšné a díky tomu také nejméně užívané jsou nástroje orientované na pracovní sílu. Zkušenosti prakticky všech členských států Evropské unie jsou v jednom směru velmi podobné. Ochota se stěhovat za prací je velmi malá.
Navzdory velkým rozdílům v nezaměstnanosti se prakticky nedaří v rámci regionu výrazněji stěhovat občany do jeho jednotlivých částí, které disponují větší nabídkou pracovních příležitostí. Celkově vzato by toto sestěhování obyvatel nebylo ani nikterak dobré, neboť zase nestojíme o místa v regionu, která by se ve větší míře vylidňovala. Z toho důvodu by měla být pozornost upřena především na podporu rozvoje průmyslu, cestovního ruchu a infrastruktury v těchto postiženějších částech regionu.

Z mého pohledu bych se snažil upřít pozornost v regionální politice Pardubického kraje především na rozvoj cestovního ruchu, neboť dle celorepublikových statistik návštěvnosti jednotlivých českých a moravských krajů, tak se jedná o kraj velmi nedoceněný. Máme zde totiž mnoho krásných míst, do kterých bychom mohli přilákat návštěvníky, kteří by zde mohli strávit svoji letní i zimní dovolenou. S tímto zvýšeným cestovním ruchem v dané části regionu by došlo k nárůstu nových pracovních míst, který by přinesl námi požadovaný sociálně ekonomický rozvoj konkrétní oblasti. Nyní sice žijeme již druhým rokem v pandemické situaci, kdy máme muzea, hrady a zámky uzavřeny, ale pevně věřím, že tento stav jednou skončí a tato místa se před návštěvníky znovu ukáží v plné své kráse. A Pardubický kraj má z tohoto pohledu opravdu co nabídnout.

Josef Sellák (TOP 09)

Vystudoval na Univerzitě Pardubice obor Hospodářská politika a správa a mnoho let pracuje ve finanční správě na úseku kontroly dotací. V mládežnických kategoriích hrál aktivně fotbal za svoji rodnou Chrudim. Nyní si rád zahraje rekreačně tenis, projede se na silničním kole a v zimě na běžkách. Jeho hlavním zájmem je především cestování po hradech, zámcích, historických městech a procházky v pěkné přírodě. Ze zahraničí je velkým milovníkem krás Itálie.

Štítky
Osobnosti: Josef Sellák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme