Volební program pro volby do městského zastupitelstva 2014

5. 10. 2014

Máme rádi své město. Chceme, aby se v něm dobře žilo nám všem. Chceme navázat na vše dobré, co v našem městě bylo a je. Podporujeme obyvatele všech věkových kategorií, zveme ženy i muže od juniorů po seniory ke spolupráci, do veřejného života, do dění ve městě. Nabízíme demokracii, slušnost a toleranci. Výhodou volby TOP 09 proti účelově založeným hnutím je možnost přímého přenosu potřeb města přímo až do Parlamentu ČR.

Vybrané priority programu

Odpovědnost

Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad

Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, který je servisem občanům, jež si platí. Chceme otevřený, snadný přístup k informacím z radnice, odpovídající dnešní době. Nezávislé Ozvěny Slatiňan. Rozklikávací rozpočet města na webu. Hospodaření bez dluhů.

Slušnost a profesionalita

Solidní jednání za všech okolností.

Kulturní město i zeleň

Kultura není jen společenský život, je to i přístup k ostatním lidem, k životnímu prostředí, ale i péče o veřejný prostor. Kulturní nejsou díry v trávníku, na veřejných komunikacích, které ohrožují zdraví občanů.

Kvalita ovzduší

Vyhlásíme boj proti spalování odpadů na zahradách a v topných zařízeních.

Průhlednost a čistota

Přáli bychom si modernizovaný web, kde by měl každý občan možnost podat návrh na změnu v našem městě či pouze nahlédnout do detailně rozpracovaného rozpočtu města a to kdykoli z pohodlí domova. Čistý vzduch a více zeleně.

Efektivita propagace města

Jednotný propagační webový portál města pomůže rozvoji cestovního ruchu. Dojde tak k navýšení finančních prostředků města pomocí vstupného např. z plovárny, Švýcárny a dalších míst. Mimo jiné tak město pomůže drobným Slatiňanským podnikatelům provozující především pohostinské služby.

Bezpečnost

Není nic horšího, než když nemůžete nijak pomoci člověku, který byl zraněn při dopravní nehodě a kterého milujete. Máme-li možnost zvýšit bezpečnost ve městě, pak je to naše povinnost. Dostatek přechodů a jejich řádné osvětlení, dobrý výhled při vjíždění do křižovatek i lepší informovanost občanů při nenadálých událostech jsou základem.

Přílohy
PDF Volební program Slatiňany.pdf (320.3 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme