Steklý: Nastavíme spravedlivý poplatek za skutečnou produkci odpadu

22. 8. 2022

Po našem nástupu na radnici nás v roce 2018 čekal nelehký úkol, jak dál posunout odpadové hospodářství a vypořádat se se stále přísnější legislativou v souvislosti se skládkováním směsného odpadu. V té době se bohužel sešel souběh konce tří smluv, které zajišťovaly svoz komunálního odpadu, výsyp tříděných kontejnerů a provoz sběrného dvora. Zároveň jsme byli upozorněni krajským úřadem, že uvedené služby musíme soutěžit jako jednu zakázku oproti minulosti, což nás posunulo do nadlimitního režimu dle zákona. Taková forma veřejné soutěže je administrativně daleko náročnější, a tak bylo rozhodnuto o výběru firmy, jež tuto administraci městu zprostředkuje. 

Město na tuto administraci obdrželo tři nabídky - OTIDEA CZ s.r.o. (cena 173 800 Kč), ISES, s.r.o. (192 000 Kč) a MSB Legal, v.o.s. (195 788 Kč). Vzhledem k velmi podobným cenám Rada města vybrala společnost MSB Legal. Důvodem výběru bylo, že je firma tvořena advokáty, kteří nám nabídli smlouvy na míru oproti ostatním, kteří nabízeli pouze úpravu vzorových smluv. Právě kvalita smluv se projevila v roce 2020, kdy jsme dokázali uplatnit u společnosti AVE pokutu ve výši 140 000 Kč. za nedo- držení smluv. 

V rámci změny systému odpadového hospodářství jsme byli průkopníci v zavedení systému očipování popelnic, který se nyní postupně dostává i do jiných měst a obcí. Díky čipování disponujeme analytickými daty, např. v četnosti výsypu při jednotlivých svozech, a tak Rada města mohla např. efektivně rozhodnout o přesném zahájení a ukončení letního týdenního svozu. V současné době dotahujeme adresnou evidenci popelnic, která koresponduje s novou legislativou, a tak díky čipování budeme připraveni ke spravedlivějšímu poplatku za směsný odpad z popelnic. Naší snahou bylo též v souvislosti s růstem nákladů na skládkování směsného odpadu usnadnit lidem třídění, a to zavedením svozu dům od domu u plastů a papíru. 

Vzhledem ke každoročnímu růstu nákladů za skládkování směsného odpadu je naším cílem, aby se občané měli možnost svobodně rozhodnout, zda chtějí více třídit a zaplatit na poplatcích méně, či nechtějí, ale pak zaplatí více, jelikož se nechovají šetrně k životnímu prostředí. Zároveň někteří lidé pracují, či studují po většinu času v jiném městě, a přesto platí poplatek ve stejné výši, i když většinu odpadu produkují někde jinde. Jiní se naopak velmi šetrně chovají k životnímu prostředí a produkují minimální směsný odpad, a přesto všichni platíme stejně. Právě očipování popelnic tuto kvalitativní změnu umožňuje. 

Naším konečným cílem je nastavit spravedlivý poplatek za skutečnou produkci odpadu. 

Vít Steklý, radní Slatiňan

Štítky
Osobnosti: Vít Steklý
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme