24. 10. 2018

Současná koalice ODS a TOP09 vznikla a v letošních volbách vzešla především za účelem změny v našem městě. V tomto kontextu čteme i letošní volební výsledek, a tak pro nás bylo prioritním partnerem pro vyjednávání  sdružení Sedma, kterou jsme okamžitě oslovili. Proběhlo několik jednání. Byl nám navržen model ohledně míst Rady Města -  Sedma 3místa,  SNK-ED 2, ODS+TOP09 2, přičemž si Sedma nárokovala post starosty a místostarosty. Souhlasíme, že seriózně působí, když zastupitelstvo vystupuje jako jeden sehraný celek. Avšak čestní lidé jsou loajální myšlence a razí se tak jen jedna cesta. Věci pak rychle zamrzají ve vývoji. Vývoj postupuje především, když se objeví celá řada názorů, lidé jim naslouchají (ať už chtějí nebo ne) a uvědomují si, že jejich názor není vždy zaručenou pravdou. Poslouchejte, kolik lidí ve Slatiňanech říká, že všichni zvedají ruce a že opozice nefunguje. Možná tomu tak bylo, protože 12 let tu žádná silná opozice nebyla a až nyní může přijít změna!

Ač nám to nebylo výslovně navrženo, věřím, že by Sedma byla ochotna připustil model 4 : 3, ale přes svůj argument, že starosta a místostarosta tu byl vždy z jedné partaje, se nedokázali posunout.  Ano, 12 let tomu tak bylo, SNK-ED si vždy nad Sedmou dokázalo prosadit starostu a místostarostu, to ale neznamená, že se po třech volebních obdobích něco takového stává zvykem. Součástí naší změny byl požadavek na naše důstojné zastoupení na radnici města v podobě místostarosty, odpovídající výsledku voleb (7 mandátů Sedma, 5 mandátů ODS+TOP). Přes tento požadavek jsme se již nebyli dál společně schopni posunout.

Naším klíčovým partnerem se tak stalo SNK-ED, které naše požadavky akceptovalo. V případě, že bychom se domluvili se Sedmou, dosavadní starosta by složil mandát (viz. článek v Chrudimském deníku), čímž by výrazně oslabil postavení SNK-ED, a tak bychom se vrátili do předchozího volebního roku, kde by byla slyšet jen jedna vývojová linie tlačená starostou a místostarostou z jedné partaje.

Z konceptu koaliční smlouvy se Sedmou bylo patrné, že je pro ně klíčový územní plán. Součástí koaliční smlouvy uzavřené s SNK-ED je podmínka, že výboru určenému za jeho přípravu bude předsedat zastupitel Sedmy (samozřejmě za předpokladu jejich zájmu). Zároveň jsme výbor ponechali pětičlenný tak, aby v něm mohli mít zastoupení všechny strany. Členové tohoto výboru mohou být i lidé mimo zastupitelstvo, v našem případě se bude jednat o naše odborné kandidáty z řad členů a podporovatelů, kterým je toto téma velmi blízké a budou k němu mít patřičný přínos v kontextu naší myšlenky.

I když pro některé naše voliče tato situace bude zklamáním, je nutné si uvědomit, že se nám podařilo změnit postavení sil na radnici, které je nyní důstojnější, posílit   tým stojící za přípravou podkladů pro územní plán, zapojit další občany i mimo radnici do tvorby a řízení Města a v neposlední řadě vytvořit silnou opozici, protože pevně věříme, že právě Sedma silnou opozicí bude!

 Aktualizace 25. října 2018: Na základě upozornění byla v článku opravena mylná informace o počtu členů výboru pro tvorbu územního plánu v předchozím volebním období. V článku bylo uvedeno, že se výbor rozšířil ze tří na pět členů, avšak i v předchozím volebním období bylo členů pět, tedy ke zmíněnému rozšíření nedošlo.

Vít Steklý, předseda TOP 09 Slatiňany

 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme