Slatiňany: Deset milionů ano, či ne. To je oč tu běží

27. 3. 2023

Dovolte, abych se představil, jmenuji se Jiří Urválek, žiji už mnoho let ve Slatiňanech a jako aktivní občan se mj. věnuji i komunální politice. Pracuji jako člen ve Výboru pro územní plán zastupitelstva Města Slatiňany, které v měsíci únoru rozhodovalo o kontroverzním možném nákupu pozemku ve Slatiňanech v ceně téměř 10 mil.Kč.

V komunálních volbách 2022 jsem byl spolu s dřívějším místostarostou ing. Šťasným a panem Tomášem Velendorfem na společné kandidátce ODS + TOP09 a nyní tedy všichni, spolu s ostatními, patříme do opozičního „tábora“.

K uvedenému nákupu pozemku jsem připravil článek do Ozvěn Slatiňan, který však redakční rada odmítla vytisknout (podobně dopadnul se svým článkem i pan Velendorf).

Jsem přesvědčen, že článek nijak neporušuje Statut Ozvěn vydaný v roce 2018. Tajemník MěÚ Slatiňany ing. Rašín, coby člen redakční rady mi zaslal dopis, kde odůvodňuje nezveřejnění tím, že jsem jednal jménem celého Výboru pro ÚP, který o mém úmyslu nebyl informován, že v něm jsou zavádějící informace a nepravdy. Podobně jsem byl telefonicky „pokárán“ i starostou města ing. Brůžkem, kterému jsem nabídnul úpravu článku ve smyslu, že nebude podepsán s dovětkem „člen výboru pro ÚP“. Ani to nestačilo k uveřejnění.

O této situaci diskutuji s ing. Šťastným (nyní předsedou kontrolního výboru) a chceme se postupu města bránit. Pro tuto chvíli zasílám předmětný článek, cenovou nabídku od Remaxu, dále zprávu, která předkládá návrh nákupu k jednání v zastupitelstvu a odborný posudek k ceně (dodatečně (!) zpracovaný).

Zastupitelstvo po dlouhé a bouřlivé diskusi nakonec návrh koupě neschválilo, paradoxní přitom je, že zpracovatel návrhu ing. Kubín se zdržel hlasování. Silně to zavání nečestnými úmysly a rychlá akce nákupu rozbouřila veřejné mínění informovaných Slatiňáků. K mnohým se však žádné informace nedostávají. V březnových Ozvěnách vyšly komentáře k jednáním Rady města, ale není zde vůbec uvedeno, že Rada nákup pozemku doporučila, přestože ostatní body jednání Rady popsány jsou. V komentáři z jednání následného zastupitelstva je zveřejněno, že nákup nebyl schválen.

Dotčený pozemek. Foto: Jiří Urválek

Deset milionů ano, či ne. To je oč tu běží

Zastupitelstvo na svém jednání ve středu 8. února mělo rozhodnout o koupi či nesouhlasu s koupí pozemku p. č. 240/6 k.ú. Slatiňany o výměře 9662m² za cenu 1000,-Kč/m², tedy úhrnem za 9,662.000,-Kč.

Rada města nákup doporučila, aniž by měla odborný odhad o výši ceny. Členové výboru pro ÚP ve složení pan starosta Brůžek, Martin Kubín, Jan Karlík, Petr Kolek souhlasili, já byl proti. V důvodové zprávě k tomuto bodu se říká, že stavební úřad koupi pozemku doporučuje. Bohužel nikde se neuvádí, že k tomu, aby se zde mohlo tzv. „kopnout do země“, bude po schválení nového územního plánu ještě hodně dlouhá a spletitá cesta. Nebo si někdo myslí, že získá územní rozhodnutí ještě v období, než vstoupí v platnost nový ÚP? Nesmysl!

Nerozumím tomu, jak mohla Rada města a výbor pro ÚP doporučit nákup pozemku uprostřed pole za tak vysokou částku bez znaleckého posudku? Jak jsem se dozvěděl na zastupitelstvu, až po kritice finančního výboru, úřad zadal alespoň odborné vyjádření, které stanovilo cenu v řádu miliónů nižší než je cena požadovaná realitní kanceláří. Nevím, mohu jen spekulovat o úrovni přípravy doporučení, které by mělo usnadnit rozhodování zastupitelům, ale ti nakonec naštěstí rozhodli jinak. Je to s podivem, protože v zastupitelstvu mají tito doporučovatelé většinu.

Vlastně jsem rád, že zastupitelstvo nakonec s nákupem prozatím (!) nesouhlasilo.

Navrhl jsem proto, aby město začalo v předstihu připravovat zadání územní studie, která by měla mj. obsahovat přiměřené projednání s vlastníky pozemků a následnou dohodu o parcelaci. Toto vše bude také něco stát a pokud chtějí vlastníci pozemků své parcely zhodnotit na stavební pozemky, musí město trvat na jejich podílu na financování těchto plánovacích dokumentů. Bez nich se prostě stavět nebude a zůstane všem pozemek v cenách kolem 11 Kč/m², což asi nikdo nechce. Mimochodem, cca 20% pozemku který se projednával ke koupi má oceňovací cenu dle MZe 2 Kč/m². Jen pro zajímavost, dotčený pozemek je inzerován realitní kanceláří již několik let a zatím bezúspěšně.

Někdo může oprávněně namítnout, že investice do pozemku je výhodnější než peníze na účtu. Ano, cena 1.000 Kč/m² je u zastavitelného pozemku obvyklá. Tento pozemek však ještě dlouho bude nezastavitelný kvůli nezpracovaným plánovacím dokumentům, jak jsem uvedl výše a také kvůli nedostatečným kapacitám inženýrských sítí a možnostem řešení přístupových cest. To všechno by mělo město začít řešit a v neposlední řadě se vrátit k již rozpracovaným investicím a opravám majetku.

V čase, kdy bude město vědět co a kde bude na celé (!) lokalitě navrženo k vybudování, nastane jistě vhodnější doba na úvahy o případných nákupech pozemků.

Jiří Urválek, člen výboru pro ÚP Slatiňany

Štítky
Osobnosti: Jiří Urválek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme