Vyjádření k ustavující schůzi zastupitelstva v Chrudimi

13. 11. 2010

Vážení přátelé.
Myslím, že je moji povinností informovat Vás o průběhu dnešního ustavujícího zastupitelstva. Po složení slibu zastupitele a dalších procedurálních úkonech přišla na řadu volba starosty. V tomto bodě jsem odmítla jakoukoliv podporu zastupitelů KSČM pro naši 13 člennou koalicí. Jejich, byť jen tichá podpora by pro nás znamenala ztrátu kreditu pravicové strany. Nebyla jiná možnost, než tento náš postoj deklarovat veřejně.
I mne mrzí, že za tři týdny jsme nebyli schopni dospět k rozumnému konsenzu a představit občanům silnou koalici. Nicméně věřím, že nyní se vzduch poněkud pročistí a osobní zájmy jednotlivců půjdou stranou. V  následujících dnech se jistě povede další horečné vyjednávání. Musíme se chovat i nadále zodpovědně, být pevní ve svých názorech a hledat řešení. Další šanci, alespoň v očích voličů, již mít nebudeme.

S přáním klidných dní

Vladislava Michalová