20. 12. 2011

Vážený pane starosto. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé.

Oslovuji Vás v předvečer státního smutku. Smutku za osobu, která má pro český národ nesmírný význam.
Dovoluji si předložit zastupitelstvu města Chrudim tento návrh. Na počest pana prezidenta Václava Havla, pojmenujme po tomto nejznámějším Čechovi místo důstojné uctění jeho památky. Doufám a věřím, že tento můj návrh by se mohl setkat s kladným přijetím takřka napříč celým politickým spektrem.
Je na diskuzi radních a zastupitelstva a samozřejmě i občanů, které místo by bylo případně vybráno jako nejvhodnější.
Ráda bych předložila sama za sebe tento návrh. Pojmenujme po panu prezidentovi park Střelnice. Místo s již zrekonstruovanou Červenou Kapličkou by se tak mohlo stát místem pietním. Místo procházek a setkávání se rodin. Právě místo klidu a soudržnosti, je pro zastavení se a ponoření do vzpomínek na takového to ČLOVĚKA tím nejvhodnějším.
S přátelským pozdravem a zároveň bolestnou vzpomínkou

Vladislava Michalová
místopředsedkyně krajské organizace TOP09 Pardubický kraj
členka výkonného výboru TOP09