× Pohněme s tím. Společně!

Michalová: Zpráva o činnosti EU žen

1. 12. 2017

Vážené předsednictvo, delegáti, delegátky.

Vzdělávání, pracovní uplatnění, rodinná politika, aktivní stáří a regionální rozvoj v rámci společné Evropy. To jsou hlavní témata spolku EUŽ, která je od roku 2015 součástí Evropské unie žen (EUW). Náš spolek má zastoupení ve všech krajích a sdružuje jak členky, tak příznivkyně TOP 09.


Protože právě TOP 09 je odhodlána řešit dlouhodobé problémy, které se v naší společnosti týkají často rodin, žen, seniorů a zdravotně postižených, tedy těch, o které se zajímáme i my.“
Podporuje návrhy ve slaďování práce a rodiny, změny v čerpání mateřské a rodičovského příspěvku, flexibilní a částečné úvazky. Klade důraz na kvalitní vzdělávání. Věnuje pozornost dostatečné síťi odlehčovacích služeb pro osoby pečující o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory a že podporuje ústavní i domácí paliativní péči včetně hospicové péče.

Od naší presentace, zde na sněmu v roce 2015, jsme ušly kus cesty. Dovolte mi nyní, krátké shrnutí.

Na jaře roku 2016 se v PS konalo mezinárodní Kolokvium EPPWomen s tématem Ženy na zodpovědných pozicích. V jejím rámci jsme uspořádaly konferenci Žena - klíč k integraci.
Těžištěm panelové diskuze, za účasti evropských poslankyň, byla klíčová role přístupu k ženám a jejich prostřednictvím k následné generaci právě v době aktuální migrační krize v Evropě.

V Brně se v dubnu 2016 uskutečnila konference „Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vzdělání“.

Jako každý rok jsme uspořádaly Programovou konferenci EUŽ, na které jsou zvány poslankyně a poslanci TOP 09, odborná veřejnost. Tak, aby výstupy z nich měly co nejužší návaznost na tvůrce legislativy.

V letošním roce byly naše zástupkyně účastny zasedání pléna Evropského parlamentu. Absolvovaly jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Debatu o ruské agresi, kterou v EP spolupořádal think-tank Evropské hodnoty. Sledovaly zástupce z TOPAZ a TOP09 při konferenci NET@WORK 2017. 
Ovšem naše pravidelná setkávání s dámami z celé Evropy se odehrávají nejen v Praze a Bruselu.

V roce 2017 se v Lažínkách uskutečnilo Středoevropské kolokvium. Za účasti dam z  TOP 09, CSU, CDU, ÖVP, CVP a Živeny.


V červnu 2017 jsme za účasti špiček EUW jsme v PS ČR zorganizovaly mezinárodní konferenci „Council meeting EUW“.
V jejímž průběhu jsme odprezentovaly výstupy z našich vlastních regionálních konferencí. Tyto se uskutečnily v Brně, Ostravě, Praze, Chrudimi a Olomouci. Téma bylo společné “Boj nebo spolupráce - Státní správa jako partner v občanské diskuzi.
V nabitém programu byla i volba nového vedení EUW.
Zaslouží si připomenout, že EUW je organizace s 60. letou tradicí. Je poradním orgánem Rady Evropy, má zvláštní poradní statut v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC).Dnes zahrnuje 15 členských zemí. Naše EUŽ se členem EUW stala krátce po svém vzniku, v dubnu 2015.


A o už o dva roky později byla naše předsedkyně Jana Spekhorstová zvolena do nejužšího vedení EUW. 23.6.2017 se stala vice-presidentkou EUW. Pavlína Hájková zde byla zvolena předsedkyní mezinárodní komise EUW pro zahraniční věci. Zaslouží si potlesk.

Naše zástupkyně Vlaďka Michalová, Zuzana Kyliánová, Ivana Králíková, Krausová Lucie a Kateřina Šišková  byly delegovány do mezinárodních odborných komisí EUW.

Dále jsme se letos na podzim aktivně účastnily evropské akademie v Nice. Tuto každoročně pořádá EPPW.

A „valné hromady“EUW ve Vídni.

V letošním roce jsme podpořily projekt nadačního fondu "Most mezi námi". Výstava fotografií na téma "Stáří" doprovázela naše regionální konference.

Velice si vážíme úzké spolupráce s našim nejlogičtějším evropským partnerem, se slovenskou Živenou a paní Magdo Vašáryovou.

Na závěr už jen shrnu,co je z výčtu našich aktivit snad zřejmé. Boříme hranice...:-)  Prostřednictvím našich aktivit v regionech se snažíme zatraktivnit zájem o věci věřejné, především mezi ženami. Přiblížit jim  práci komunálních političek a apelovat na důležitost občanské zodpovědnosti každé z nás.

Stejně jako TOP 09 míříme do Evropy. Doufáme, že i nově zvolené vedení bude tento směr udržovat.

Vlaďka Michalová, místopředsedkyně EUŽ

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Vladislava Michalová

Předsedkyně MO Chrudim

Vladislava Michalová
email: vladislava.michalova@pce.top09.cz

Můžete nás návštívit a diskutovat s námi i na našem facebookovém profilu.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme