Světlo světa jsem spatřil v ranních hodinách v Chrudimi dne 26. května 1964. Po odbytí plínkových a dupačkových záležitostí jsem se přes jesle, školku, základní školu a SPŠS v Chrudimi dostal až na FSI ČVUT v Praze, kterou jsem zdárně ukončil v roce 1987. Ačkoliv mě strojařina bavila, ještě vice jsem tíhnul k matematice a fyzice, což mělo za následek můj přestup v Transportě Chrudim, kde jsem jako každý tehdejší správný Chrudimák začínal pracovat, do nově otevřeného oddělení automatizovaných systémů řízení. Teoretické znalosti v tomto oboru jsem si ještě doplnil 4-semestrovým studiem na ČVUT v Praze. Odtud byl již jen krůček k mému současnému povolání – programátor. Po dvou profesních přestupech pracuji již od roku 1995 ve firmě ČD-Telematika v Pardubicích, kde jsem se lidsky i odborně našel.

Celý svůj dosavadní život jsem po většinu času prožil v našem městě a to postupně formovalo mé myšlení a názory. Opravdu se cítím být součástí města Chrudim – např. jako správný patriot mám doma neustále vyvěšenou chrudimskou vlajku. A protože zde žiji již docela slušnou řádku let a paměť mi stále dobře slouží, tak mohu neustále porovnávat, jak vypadalo naše město dříve a jak vypadá dnes, co se zde dalo dělat a ovlivňovat tehdy a co dnes. Tato zkušenost jistě podpoří mé tvrzení, že jde o naprosto rozdílné stavy, je opravdu pravdou že město Chrudim je krásné, udržované a lze v něm dobře žít. A je hrozně prima, že hlavně za poslední 4 roky se rozjela kulturní a volnočasová stránka městského života, protože procházet se po nové silnici je sice hezké, ale když není kam zajít tak je to o ničem.

K mým velkým zálibám patří cestování na východ (je to má srdeční záležitost). Člověka to jednak nabije chutí a elánem a také uvidí jak se jinde žije opravdu těžce a nám že ve skutečnosti nic nechybí.

Všechny tyto myšlenky (a zároveň skutečnost, že mé děti již pomalu opouštějí rodné hnízdo a tudíž mám stále více volného času) mě vedli k rozhodnutí zkusit přispět také svou troškou do mlýna, pokud o to samozřejmě bude chrudimská veřejnost stát.

A teď co bych vlastně mohl nabídnout. Jsem pragmatický člověk (určitě ne zarputilý aktivista, který nekompromisně hájí pouze svoji verzi pravdy) s vlastním názorem a snahou vymyslet a realizovat optimální řešení. Mám tah na branku, ale zároveň dokážu pochopit, že ne všechno lze uskutečnit hned a ke spokojenosti každého. Pokud něco slíbím, tak to také dodržím a totéž očekávám od druhých. Problémy se snažím řešit v klidu a s rozvahou, stresování druhých nic neřeší.

Určitě bych se snažil udržet současný trend rozvoje města, protože ho považuji za správný.

A jistě bych podpořil organizace, které se zabývají smysluplným využitím volného času dětí a mládeže, protože jakákoliv prevence je mnohonásobně lepší než pozdější řešení problémů. Děti se jistě nerodí špatné, to jen občas my rodiče tak úplně nezvládneme jejich nasměrování mezi akceptovatelné mantinely.

Závěrem by to chtělo ještě nějaké moudro –). Nevěřím na dělení politických stran a jejich členů na pravici a levici, věřím na dělení lidí na slušné a ty druhé. A byl bych opravdu rád, kdyby naše město vedli pouze ti slušní – já i vy si to určitě zasloužíme.

Milan Šára