Narodila jsem se v Litomyšli 1. 5. 1963. Od malička jsem žila v |Nasavrkách, studovala v Chrudimi ekonomickou školu a pak v Praze (obor ekonomika zemědělství a učitelství ekonomických předmětů).

Od roku 1986 žiju v Chrudimi. Mám dnes dva dospělé syny – oba muzikanty.

Pracovala jsem na různých pozicích – zástupce pro praktickou výuku na ISŠ Chrudim, ekonom divize Chrudim – Silnice HK, tajemnice MěÚ Hlinsko, správce daně na specializovaném oddělení FÚ v HK. Již od roku 2006 zpracovávám a realizuji vzdělávací projekty, hrazené z prostředků EU – především na středních školách. V současné době též administruji vzdělávací projekt na Univerzitě v Pardubicích.

Nejúspěšnějším projektem pro mě byl vzdělávací projekt pro mladé nezaměstnané, který jsem realizovala ve spolupráci se Středním odborným učilištěm včelařským a Včelařským vzdělávacím centrem o. p. s. v Nasavrkách.

Velmi mě zajímá a baví tvůrčí a organizační práce s lidmi. Ve volných chvílích pracuji jako poradce zdravého životního stylu v Centru pro zdraví. Mým velkým plánem a snem je zrealizovat „svůj“ projekt na zaměstnávání osob ze skupiny zdravotně handicapovaných v alternativní jídelně v centru Chrudimi, na který mám zpracovaný projekt na MPSV – tuto aktivitu lze částečně financovat také z prostředků EU.

Žiju v Chrudimi již přes 20 let a mám ráda naše město a hlavně lidi v něm a ráda bych přispěla svojí energií k vytváření příjemného a zdravého prostředí pro život a práci v Chrudimi. Aktivně se podílím už přes 10 let na práci a akcích Klubu rodičů a přátel ZUŠ Chrudim – letní tábor pro žáky, ples hudebníků, den hudby. Tato činnost mě naplňuje hlavně z toho důvodu, že vždy všichni máme společný cíl a tomu svoje úsilí podřídíme. V případě těchto akcí jde o rozzářené dětské oči, které s radostí ukazují svým rodičům, co se v ZUŠ naučily a spokojený výraz ve tváři pyšných rodičů a učitelů a dobrou náladu všech zúčastněných. V květnu jsme podávali na Pardubický kraj také vzdělávací projekt, kterým bychom získali prostředky na zkvalitnění výuky a zařízení pro ZUŠ.

Mým krédem v jakékoliv činnosti a práci je, že když mají lidé stejný cíl – je to základní předpoklad pro jeho naplnění.

Toto by mělo také být  i důležitým pravidlem pro komunální politiku – je to záruka úspěchu a dobré práce pro občany města.

Dana Marečková