Narodil jsem se v roce 1983 v Chrudimi. V Chrudimi jsem také strávil většinu svého dosavadního života, s výjimkou několikaletého studia a krátkého pracovního angažmá v Brně.

Jsem hrdým absolventem chrudimského gymnázia, po jehož dokončení jsem dva roky studoval Fakultu ekonomicko-správní v Pardubicích. V roce 2008 jsem úspěšně ukončil svá studia na Fakultě sociálních studií v Brně, kde jsem studoval v oborech Politologie a Mediální studia. V Brně jsem během studií také pracoval jako redaktor regionálního zpravodajství pro slovenskou televizi JOJ.

V současné době se i nadále věnuji studiu politických věd na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a zároveň působím jako pedagog odborných předmětů oboru Informatika v ekonomice na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi.

To, že se momentálně věnuji pedagogické činnosti, není úplná náhoda. Pocházím z pedagogické rodiny, můj dědeček byl známým chrudimským kantorem, můj prastrýc byl evangelickým knězem. Na dědečka dodnes vzpomínám jako na zásadového, ale spravedlivého pána a možná i díky jeho odkazu si ve svém životě neustále připomínám slavnou větu E. Burkea o tom, že společnost je společenstvím zemřelých, živých a ještě nenarozených.

Člověk by měl pamatovat a ctít tradice a práci, kterou mu odevzdali jeho předkové a současný svět okolo nás spravovat s vědomím toho, že jej za nějakou dobu odevzdá zase svým potomkům.  Pro řízení města, jako je Chrudim pak tato zásada platí dvojnásob. Chrudim má silné kulturní a společenské tradice, které jí může závidět leckteré o mnoho větší město. Při správě města bychom proto měli mít stále na mysli odkaz našich chrudimských předchůdců a zároveň bychom měli vědět, pro koho naše krásné město spravujeme- pro naše děti. Pokud se této zásady budeme držet, budeme naše město spravovat tak, abychom se tu cítili šťastní i my, jeho současní obyvatelé.

Petr Vašíček