Vyhlášení nominací pro volby do krajského zastupitelstva 2020

8. 10. 2019

Předsednictvo TOP 09 stanovilo zásady nominací, doporučený harmonogram a obecné požadavky na kandidáty. Výkonný výbor TOP 09 vyhlásil nominace pro volby do krajských zastupitelstev v roce 2020.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací:   07. 10. 2019

Závazné podmínky příjmu nominace:

Vyplnění nominačního formuláře, který je přílohou tohoto vyhlášení. Originál nominačního formuláře musí být doručen do stanoveného termínu osobě přijímající nominace.

Datum uzávěrky přijmu nominací jednotlivými členy, výbory a sněmy místních a regionálních organizací je stanoveno na:   25. 02. 2020

Osoba přijímající nominace:

Ondřej Müller, krajský manažer TOP 09
Kancelář: Sladkovského 433, 530 02 Pardubice

 

Ondřej Müller odešle předsedům MO a RO přehled všech nominací k vyjádření do:   02. 03. 2020

 

MV a RV se mohou vyjádřit k nominacím do:   17. 03. 2020

 

Ondřej Müller odešle předsedovi KO přehled všech nominací včetně vyjádření MV a RV do:    24. 03. 2020

 

Krajský výbor schválí kandidátku do:   07. 04. 2020

 

Datum konání veřejných voleb nejpozději:   07. 10. 2020

souborNominační formulář pro krajské volby 2020.pdf (134.4 kB)

Ondřej Müller, krajský manažer