Report z dubnového zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

23. 4. 2024

Vedle prioritních témat školství, zdravotnictví a letištní infrastruktury byla na programu krajského zastupitelstva řada dalších důležitých bodů ovlivňujících život v kraji.

Záležitosti školství

V oblasti školství byly schváleny klíčové projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro žáky a studenty. Michal Sláma, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, zdůraznil význam těchto rozhodnutí: "Investice do školství jsou investicemi do budoucnosti našeho kraje. Schválené projekty, jako je rozšíření bezplatného školního stravování a aktualizace svěřeného majetku škol, poskytnou lepší podmínky pro naše děti a pedagogy." Nové dodatky ke smlouvám zahrnují také finanční podporu pro 66 škol a školských zařízení, což je zásadní krok k posílení vzdělávacího systému v kraji. 

Rozvoj zdravotnictví

Jiří Skalický, předseda Výboru pro zdravotnictví, poukázal na schválení dodatečných financí pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví a na zlepšení zdravotnických služeb vybraným obcím. "Tato opatření významně přispějí k posílení zdravotní péče v regionu," řekl Skalický.

Investice do letiště

V rámci jednání bylo schváleno zvýšení základního kapitálu pardubického letiště East Bohemian Airport o 20 milionů Kč. Tento krok podpoří modernizaci a rozvoj letištních kapacit, což je klíčové pro celý region.

Další diskutované body

Zastupitelstvo se věnovalo také dalším tématům, jako jsou rozpočtové záležitosti kraje, volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, majetkové operace, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, a revokace starších usnesení. Dále se projednávaly dotační programy v oblastech kultury, sportu, životního prostředí a regionálního rozvoje.

 

Zasedání tedy reflektovalo široké spektrum témat, s důrazem na ty, které mají bezprostřední dopad na zlepšení života obyvatel kraje, zdokonalení infrastruktury a veřejných služeb v Pardubickém kraji.

Ondřej Müller, krajský manažer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme