Jak se stát členem TOP 09

A mládežnické organizace TOP tým Pardubice

20. 1. 2017

TOP 09 není žádným elitářským uzavřeným spolkem. Rádi u nás přivítáme nové členy, kteří se chtějí podílet na ovlivňování věcí veřejných.

Kdo může být členem TOP 09top-09-logo

Členem TOP 09 může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do TOP 09 a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Vstup do TOP 09

Seznamte se prosím se stanovami TOP 09. Vyplňte formulář Přihláška k členství v TOP 09.pdf (202.2 kB), vytiskněte a podepište jej. Poté ho pošlete na adresu příslušné krajské kanceláře TOP 09.

Následně je zájemce o členství pozván na místní respektive regionální výbor. Pokud byla přihláška zájemce o členství konečným rozhodnutím schválena, pracovník krajské kanceláře současně s touto informací vyzve zájemce k zaplacení prvního členského příspěvku.

Dnem zaplacení členského příspěvku vzniká zájemci členství v TOP 09. Pokud do dvou měsíců zájemce příspěvek nezaplatí, má se jeho přihláška za staženou.

toptym-logo

TOP tým Pardubice

TOP tým Pardubice je dobrovolným nevládním spolkem, jehož cílem je sdružování mladých odpovědných liberálně a konzervativně zaměřených lidí, kteří zastávají hodnoty svobody, demokracie a právního státu. Cílem TOP týmu je také podpora občanské angažovanosti a diskuse nad společensky významnými tématy.

K tomuto účelu pořádá TOP tým odborné semináře, besedy a diskuse nad aktuálními lokálními i globálními tématy. Besedy a diskuse navíc mohou probíhat za účasti hostů z řad politiků, politologů nebo jiných významných osobností či odborníků.

Členství v TOP týmu Pardubice

Členem TOP týmu Pardubice se může stát každý liberálně a konzervativně zaměřený člověk, který zastává výše uvedené hodnoty a to už ve věku od 16 do 35 let.

Pokud Vás tedy zajímá veřejné dění a rádi byste se účastnili diskusí o aktuálních tématech a to nejen s významnými osobnostmi z řad politiků, ale také s podobně zaměřenými mladými lidmi, můžete se stát členem TOP týmu i Vy.

Pro více informací kontaktujte Ondřeje Müllera, krajského manažera TOP 09 pro Pardubický kraj.  ondrej.muller@top09.cz

 

Ondřej Müller, krajský manažer TOP 09